Προεδρικό διάταγμα 3/9/93b - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Γενικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Όλη η περιοχή που εμπίπτει στην Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου υπόκειται σε έλεγχο από την Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

2. Στα όρια της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου δεν περιλαμβάνονται οι οικισμοί κάτω των 2000 κατοίκων, όπως τα όριά τους καθορίζονται εκάστοτε με αποφάσεις του Νομάρχη, με τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985), καθώς και εγκεκριμένα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια ως ισχύουν.

 

3. Στα όρια της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου δεν περιλαμβάνονται τα όρια προστασίας των αρχαιολογικών ζωνών των περιοχών Ήλιδας, Αρχαίας Ολυμπίας (Επίκουρου Απόλλωνα), όπως καθορίζονται σύμφωνα με τον νόμο 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990) όπως ισχύει.

 

4. Δάση και δασικές εκτάσεις που εμπίπτουν στην περιοχή της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου διατηρούνται στην φυσική τους κατάσταση και εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α/1979). Στις δασικές εκτάσεις που εμπίπτουν στις περιοχές Β1, Β2, Β3 και Β4, δεν επιτρέπονται παρά μόνο οι εγκαταστάσεις που προβλέπονται από το άρθρο 19 του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός.

 

5. Υφιστάμενες χρήσεις ειδικού καθεστώτος και προορισμού (Αρχαιολογικοί χώροι, Αεροδρόμια, Νεκροταφεία κ.λ.π.) εξακολουθούν να διέπονται από ίδιο νομικό καθεστώς.

 

6. Τα λύματα (οικιακά, βιομηχανικά, κ.λ.π.) της ευρύτερης περιοχής πρέπει να συγκεντρώνονται σε κατάλληλες θέσεις - εκτός των περιοχών Α και Β - οι οποίες ορίζονται από την Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και την οικεία Διεύθυνση Υγιεινής.

 

7. Επιτρέπεται η δημιουργία πρατηρίων βενζίνης κατά μήκος των αξόνων του εθνικού, επαρχιακού και κύριου κοινοτικού δικτύου που εμπίπτει στην περιοχή της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου με μέγιστη συνολική επιφάνεια κτιρίου 200 m2.

 

8. Για τα κτίρια κατοικίας μεγαλύτερα των 100 m2 επιτρέπεται επί πλέον κατασκευή χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων μέγιστης επιφάνειας 20 m2 που εντάσσεται στον όγκο του κτιρίου και δεν αποτελεί ξεχωριστό κτίσμα.

 

9. Επιτρέπεται η λειτουργία, η επισκευή, η συντήρηση υπαρχόντων κτισμάτων έστω και αν η χρήση τους αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος διατάγματος.

 

Κατ' εξαίρεση υφιστάμενα κέντρα διασκέδασης (ντίσκο - μπουζούκια) στις περιοχές Ε παύουν να λειτουργούν μετά την παρέλευση δύο ετών από τη δημοσίευση του παρόντος προεδρικού διατάγματος. Άδεια επέκτασης ή άδεια εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεών τους επιτρέπεται μετά από τήρηση της διαδικασίας προέγκρισης χωροθέτησης που προβλέπεται από την 69269/5387/1990 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 678/Β/1990).

 

10. Εντός των ορίων της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (με εξαίρεση τις περιοχές Β) και σε πλάτος μέχρι 1 km από την γραμμή αιγιαλού, είναι δυνατή η χωροθέτηση τουριστικών εγκαταστάσεων με την προϋπόθεση τήρησης της διαδικασίας προέγκρισης χωροθέτησης και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που προβλέπονται από την παραπάνω κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 678/Β/1990).

 

Η χωροθέτηση τουριστικών μονάδων στην παραπάνω αναφερόμενη ζώνη είναι δυνατή, εφόσον δεν αντίκειται σε ίδια θεσμικά καθεστώτα, (δάση, αρχαιολογικοί χώροι, βιότοπο, αμμοθίνες κ.λ.π.) και στη διαμορφωμένη κατάσταση.

 

11. Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος όλων των κτιρίων επιβάλλεται η κατασκευή κεραμοσκεπούς στέγης με μέγιστη κλίση μέχρι 30%.

 

12. Οι εξωτερικοί τοίχοι των γεωργικών αποθηκών επιβάλλεται να είναι επιχρισμένοι.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.