Προεδρικό διάταγμα 3/9/93b - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ι. Περιοχές με στοιχείο Α.

 

1. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται υποπεριοχές (Α1) με χρήση τουρισμού - αναψυχής και (Α2) με χρήση παραθεριστικής κατοικίας ως εξής:

 

Α.1. Περιοχές Α-1

 

Περιοχή Ζαχάρως.

 

Η παραπάνω περιοχή η οποία περιλαμβάνει γεωργική γη και δασικές εκτάσεις οριοθετείται ως εξής:

 

Το νότιο όριο της περιοχής ορίζεται από την ευθεία 3 - 4. Ακολουθεί προς Βορρά τον παράλληλο προς την ακτή δρόμο σε απόσταση 500 m από αυτήν μέχρι το σημείο 5, όπου ο δρόμος αυτό στρέφει προς τα ανατολικά για να ενωθεί με τον δρόμο Πύργου - Ζαχάρως. Από το σημείο 5 το όριο της περιοχής στρέφεται προς την ακτή ακολουθώντας την ευθεία 5 - 6, όπου 6 είναι σημείο της ακτής σε απόσταση 1:200 m από το σημείο 1 που είναι το σημείο εκβολής του χειμάρρου στη θάλασσα.

 

Περιοχή Αγουλινίτσας.

 

Η παραπάνω περιοχή περιλαμβάνει δημόσια παραθαλάσσια έκταση (γεωργική γη μέτριας σχετικά απόδοσης και αμμοθίνες) οριοθετείται ως εξής:

 

Από την ευθεία 2 - 3 όπου 2 είναι το σημείο που ο αγροτικός δρόμος τέμνει τον δεύτερο παράλληλο προς την ακτή δρόμο και 3 το σημείο που ο ίδιος δρόμος συναντά το κεντρικό κανάλι του αναδασμού. Στη συνέχεια το όριο ακολουθεί το κανάλι αυτό μέχρι το σημείο 4, όπου αυτό διασταυρώνεται με το αυλάκι που οδηγεί στο αντλιοστάσιο και τη θάλασσα, και από εκεί ακολουθεί το προηγούμενο κανάλι μέχρι το σημείο 5, όπου αυτό συναντιέται με αγροτικό δρόμο. Ακολουθεί τον αγροτικό αυτό δρόμο με κατεύθυνση προς την θάλασσα μέχρι το σημείο 6, όπου αυτό συναντά άλλον αγροτικό δρόμο παράλληλο προς την ακτή. Ακολουθεί στη συνέχεια το δρόμο αυτό μέχρι το σημείο 9 (όπου 9 είναι η θέση του αντλιοστασίου) ακολουθώντας τον δρόμο αυτό στη συνέχειά του μέχρι το σημείο αρχής 2.

 

Περιοχή Αγίου Ηλία - Αγίου Ανδρέα.

 

Η παραπάνω αυτή η οποία περιλαμβάνει λοφώδεις εκτάσεις με καλλιέργειες και δασικές εκτάσεις οριοθετείται ως εξής:

 

Δυτικά από την παραλία, νότια από μονοπάτι μέχρι το δρόμο προς Κορακοχώρι. Στη συνέχεια το όριο ακολουθεί το δρόμο προς Κορακοχώρι, ευθεία γραμμή από Κορακοχώρι μέχρι το σημείο τομής του ορίου του οικισμού Λεβεντοχωρίου με το δρόμο που οδηγεί στον οικισμό από Κορακοχώρι, παρακάμπτει τον οικισμό Λεβεντοχωρίου και συνεχίζει στον δρόμο Λεβεντοχώρι - Σκαφιδιάς. Στη συνέχεια ακολουθεί τη σιδηροδρομική γραμμή Σκαφιδιάς - Πυργί και το δρόμο Πυργί - παραλία.

 

Περιοχή Δουναίικων - Πυργί.

 

Η ως άνω περιοχή, η οποία περιλαμβάνει γεωργικές εκτάσεις εκτός αναδασμού οριοθετείται ως εξής:

 

Δυτικά από την παραλία, βόρεια από το δρόμο Καρδαμά - παραλία. Ανατολικά το όριο ακολουθεί αγροτικό δρόμο μέχρι το σημείο 3 και στη συνέχεια την ευθεία γραμμή 3 - 4 (όπου 3 και 4 τα σημεία διασταυρώσεων των δρόμων που οδηγούν από τα Δουναίικα στην παραλία).

 

Κατόπιν το όριο συνεχίζει νότια ακολουθώντας την ευθεία 4 - 5 (όπου 5 το σημείο που συναντά τον αγροτικό δρόμο που οδηγεί στο Πυργί - Αγίου Ηλία), ακολουθεί τον αγροτικό δρόμο παρακάμπτοντας τον οικισμό Πυργί και καταλήγει νότια στο δρόμο Πυργί - παραλία.

 

Περιοχή Κουρούτας - Παλούκι.

 

Η παραπάνω αυτή, η οποία περιλαμβάνει γεωργικές εκτάσεις εκτός αναδασμού οριοθετείται ως εξής:

 

Νότια από το δρόμο Καρδαμά - παραλία, από την παραλία (σημείο 1) μέχρι το σημείο που ο δρόμος αυτός συναντά το όριο του αναδασμού (σημείο 2). Ακολουθεί προς Βορρά το όριο του αναδασμού και δρόμο και την συνέχεια του δρόμου αυτού περνώντας το ρέμα (σημείο 3) μέχρι να συναντήσει τον δρόμο Αμαλιάδος - περιοχή Κουρούτας (σημείο 4) τον οποίο ακολουθεί νοτιοδυτικά έως το σημείο που αυτός συναντά τον άλλο δρόμο - όριο του αναδασμού (σημείο 5). Συνεχίζει προς Βορρά ακολουθώντας τον δρόμο - όριο του αναδασμού μέχρι τη νοητή συνέχεια (όριο ιδιοκτησιών) του δρόμου, που ξεκινά κάθετα από την παραλία μετά το Κοινοτικό Κάμπινγκ (σημείο 6). Στη συνέχεια κατευθύνεται προς τη θάλασσα ακολουθώντας τη γραμμή 6 - 7 όπου 7 είναι το σημείο που ο παραπάνω δρόμος φθάνει στην παραλία.

 

Περιοχή Γλύφας.

 

Η παραπάνω περιοχή η οποία περιλαμβάνει γεωργική γη οριοθετείται ως εξής:

 

Ανατολικά από την περιοχή Β - 4 (δάσος των Θινών). Το όριο ακολουθεί Βόρεια και προς τα Δυτικά το δρόμο Ιωνικού Χωριού - Γλύφας μέχρι τη διασταύρωσή του με το δρόμο Γλύφας - παραλίας, Συνεχίζει προς τα Δυτικά με παράλληλη προς την ακτή νοητή γραμμή που χαράσσεται σε απόσταση 300 m από τον πρώτο παραλιακό δρόμο μέχρις ότου συναντήσει τον χείμαρρο (Μπαλή ρέμα) τον οποίο και ακολουθεί έως την ακτή.

 

Περιοχή Κυλλήνης - Κάστρου - Λυγιάς.

 

Η περιοχή αυτή, η οποία περιλαμβάνει εκτάσεις με ενδιαφέρον γεωγραφικό ανάγλυφο οριοθετείται ως εξής:

 

Δυτικά από την παραλία και Βορειανατολικά από γεωμορφολογικά όρια, τμήματα αγροτικών δρόμων, το όριο προστασίας αρχαιολογικού χώρου Κάστρου Χλεμουτσίου που έχει θεσμοθετηθεί με το από 11-01-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 47/Δ/1985) και το όριο ιδιοκτησίας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

 

Περιοχή Ράχης - Γλυκόριζας.

 

Η ως άνω περιοχή η οποία περιλαμβάνει γεωργική γη χαμηλής έως μέτριας απόδοσης, οριοθετείται ως εξής:

 

Από το ρέμα που οδηγεί από το Νεοχώρι στη θάλασσα, μέχρι το ρέμα πριν τις Αλυκές και φθάνει σε βάθος μέχρι το τρίτο αρδευτικό κανάλι από την θάλασσα (και τις νοητές συνέχειες του μέχρι τα παραπάνω ρέματα).

 

2. Στις παραπάνω περιοχές Α1 επιτρέπονται χρήσεις γης ως εξής:

 

α) κατοικία.

β) τουριστικές εγκαταστάσεις και ειδικότερα για τις περιοχές Αγίου Ηλία - Αγίου Ανδρέα, Δουναίικα - Πυργί, Κουρούτας - Παλούκι και Κυλλήνης - Κάστρου - Λυγιάς, κατηγορίας ΑΑ, Α και Β και για τις λοιπές περιοχές Α1 κατηγορίας ΑΑ, Α, Β και Γ.

γ) αναψυκτήρια, εστιατόρια, ταβέρνες και εν γένει κέντρα διασκέδασης εκτός από Ντίσκο, Μπαρ και νυκτερινά κέντρα (μπουζούκια) τα οποία επιτρέπονται μόνο εφόσον είναι ενσωματωμένα στις τουριστικές εγκαταστάσεις.

δ) αθλητικές εγκαταστάσεις.

ε) εμπορικά καταστήματα εκτός από πολυκαταστήματα και υπεραγορές.

ζ) χώροι συνάθροισης κοινού και εν γένει πολιτιστικές λειτουργίες.

η) κτίρια κοινωνικής πρόνοιας.

θ) θερμοκήπια.

ι) γεωργικές αποθήκες οριζοντίου τύπου και δεξαμενές.

κ) αντλητικές εγκαταστάσεις, υδατοδεξαμενές κατασκευαζόμενες επί του εδάφους, φρέατα.

λ) διαμορφώσεις πλαζ, εγκαταστάσεις παιδότοπων και άθλησης.

μ) κτίρια κοινής ωφέλειας.

 

Β.1 Περιοχές Α2.

 

Περιοχή Ζαχάρως.

 

Η παραπάνω περιοχή οριοθετείται ως εξής:

 

Από το σημείο εκβολής του ρέματος Ζαχάρως (σημείο 1) έως το σημείο 2 όπου αυτό συναντά το παράλληλο προς την ακτή δρόμο σε απόσταση 500 μ. από αυτή. Το όριο ακολουθεί το δρόμο αυτό μέχρι το σημείο 3 και στη συνέχεια κατευθύνεται προς τη θάλασσα ακολουθώντας τον δρόμο που οδηγεί σ' αυτήν (σημείο 4).

 

Περιοχή Αγουλινίτσας - Επιταλίου.

 

Η ως άνω περιοχή η οποία οριοθετείται ως εξής:

 

Από τον αγροτικό δρόμο παράλληλο προς την ακτή σε βάθος 450 - 500 m από τον αγροτικό δρόμο που οδηγεί προς την ακτή (ευθεία 7 - 8) στην θέση του εργοστασίου Αιγαίου όριο με περιοχή Α1 Αγουλινίτσας και από ρέμα που οδηγεί προς την ακτή προς την πλευρά του Αλφειού ποταμού (σημεία 10, 11).

 

Περιοχή Αλκυόνας - Σπιάντζας.

 

1. Η περιοχή αυτή οριοθετείται ως εξής:

 

Από το όριο του εγκεκριμένου σχεδίου Κατάκολου στη θέση Αλκυών. Ακολουθεί τη σιδηροδρομική γραμμή Κατάκολου - Πύργου έως τη θέση Κάτω Καβούρι και συνεχίζει νοτιοανατολικά. Περιλαμβάνοντας τα κτίσματα και ακολουθώντας τον Περιφερειακό δρόμο αυτών, έως την περιοχή Καβούρι και στην συνέχεια έως τη θέση Τηγάνια, όπου παρακάμπτοντας το δάσος στη θέση Τηγάνια συνεχίζει περιλαμβάνοντας τα κτίσματα μέχρι την ιδιοκτησία Καρβουνίδη.

 

2. Στις παραπάνω περιοχές Α2 δεν επιτρέπονται:

 

α) Βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

β) Κτηνοτροφικές ή πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, στέγαστρα σφαγής, στέγαστρα και ποτίστρες ζώων.

γ) Μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας.

δ) Εξορυκτική δραστηριότητα.

 

Γ. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας καθώς και οι όροι και περιορισμοί δόμησης των παραπάνω περιοχών Α (Α1 και Α2) καθορίζονται ως εξής:

 

1. α) Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας ορίζεται σε 4 στρέμματα.

 

β) Το κατώτατο όριο αρτιότητας για τις τουριστικές εγκαταστάσεις ορίζεται ως εξής:

 

Για την περιοχή Α1 Κυλλήνη - Κάστρο Λυγιάς σε 12 στρέμματα.
Για τις περιοχές Α1 Αγίου Ηλία - Αγίου Ανδρέα και Α1 Δουναίικων - Πυργί σε 10 στρέμματα.
Για τις περιοχές Α1 Αγουλινίτσας Α1 Κουρούτας - Παλούκι Α1 Γλύφας και Α1 Ράχης - Γλυκόριζας σε 8 στρέμματα.

 

γ) Κατά παρέκκλιση των προηγουμένων εδαφίων θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα:

 

i) τα γήπεδα που προορίζονται για οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) εφόσον κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος έχουν εμβαδόν 8 στρέμματα και

 

ii) τα γήπεδα που προορίζονται για τις λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις εφόσον κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος έχουν εμβαδόν 4 στρέμματα.

 

Για την περιοχή Α1 Ζαχάρως το κατώτατο όριο αρτιότητας ορίζεται σε 4 στρέμματα εκτός για τις οργανωμένες τουριστικές εγκαταστάσεις.

 

2. Μέγιστη συνολική επιφάνεια ορόφων:

 

των κτιρίων αναψυχής και εμπορικών καταστημάτων 200 m2.
των γεωργικών αποθηκών 200 m2.

 

3. Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων των κτιρίων 2 με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος για τα μονώροφα κτίρια 4,5 m και για τα διώροφα 7,5 m μετρούμενο από το γύρω φυσικό έδαφος.

 

4. Τα ανεγερθησόμενα κτίρια πρέπει να απέχουν από τις όχθες ρεμάτων, χειμάρρων και τις αλυκές 70 m τουλάχιστον.

 

5. Για την περιοχή των ιαματικών πηγών Κυλλήνης ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 4844/1930 Περί διατάξεων που αφορούν την εκμετάλλευση των ιαματικών πηγών όπως ισχύουν.

 

6. Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις των από 06-10-1978 (ΦΕΚ 538/Δ/1978) και 24-05-1985 (ΦΕΚ 270/Δ/1985) προεδρικών διαταγμάτων όπως ισχύουν.

 

7. Για τις τουριστικές εγκαταστάσεις εφαρμόζονται επίσης οι διατάξεις της [Α] 530992/28-09-1987 απόφασης (ΦΕΚ 557/Β/1987) του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, όπως ισχύει.

 

ΙΙ. Περιοχές με στοιχείο Β.

 

Περιλαμβάνονται περιοχές τοπίων ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους βιοτόπων, αρχαιολογικών - ιστορικών τόπων, μνημείων, φυσικών σχηματισμών τμημάτων ή μεμονωμένων στοιχείων (ακτές, σπηλιές, παρόχθια και παράκτια βλάστηση, συστάδες δέντρων, χείμαρροι, πηγές, υδατοπτώσεις, κ.λ.π.) και διακρίνονται σε υποπεριοχές Β1, Β2, Β3, Β4, Β5, Β6 ως εξής:

 

Α.1. Περιοχή Β1.

 

Η παραπάνω περιοχή η οποία περιλαμβάνει παραλιακές εκτάσεις με αμμοθίνες - παραθαλάσσια δάση και το δάσος Στροφυλιάς, οριοθετείται ως εξής:

 

Βόρεια από την περιοχή Ζαχάρως (Α2) έως τον ποταμό Νέδα νότια από το όριο νομού Ηλείας και επιτρέπονται μόνο εγκαταστάσεις που προβλέπονται από το άρθρο 19 παράγραφοι 1 και 3 του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

2. Περιοχή Β2.

 

α) Η ως άνω περιοχή, η οποία περιλαμβάνει τη λίμνη Καϊάφα και το λόφο βόρεια της λίμνης Καϊάφα, οριοθετείται ως εξής:

 

Βορειοδυτικά από το όριο της περιοχής Αγουλινίτσας (Α2) έως την περιοχή Ζαχάρως (Α1) και περιλαμβάνει τον αρχαιολογικό χώρο βόρεια της λίμνης Καϊάφα, την λίμνη Καϊάφα και το δάσος Στροφυλιάς που κηρύχθηκαν ως χώροι ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους (ΦΕΚ 112/Β/1981).

 

β) Στην περιοχή αυτή επιτρέπονται εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης των ιαματικών λουτρών Καϊάφα, μετά από μελέτη που εγκρίνεται από την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ.

 

γ) Για την περιοχή των ιαματικών λουτρών της λίμνης Καϊάφα ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 4844/1930 Περί διατάξεων που αφορούν την εκμετάλλευση των ιαματικών πηγών όπως ισχύουν.

 

3. Περιοχή Β3.

 

Η παραπάνω περιοχή, περιλαμβάνει το δημόσιο Δάσος Σπιάντζας και εκτείνεται από την θέση Τηγάνια έως τη θέση Γεφύρια.

 

4. Περιοχή Β4.

 

Η ως άνω περιοχή περιλαμβάνει τα δημόσια παραθαλάσσια δάση θινών του Χελωνίτου Κόλπου, στα οποία επιτρέπονται μόνο εγκαταστάσεις που προβλέπονται από το άρθρο 19 παράγραφοι 1 και 3 του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

5. Στην παραλία των παραπάνω περιοχών Β1, Β2, Β3 και Β4 επιτρέπονται επίσης διαμορφώσεις - λυόμενες κατασκευές για την εξυπηρέτηση των λουομένων (στέγαστρα, σκιάδια, αποχωρητήρια, περίπτερα, κιόσκια, τέντες, πάγκοι, ελαφρές καμπίνες αποδυτηρίων, ελαφρές καμπίνες αποθήκευσης, παιδότοποι, γήπεδα άθλησης), μετά από μελέτες που εγκρίνονται από την Διεύθυνση Ειδικών Έργων Αναβάθμισης περιοχών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

Οι παραπάνω εγκαταστάσεις εφόσον έχουν μόνιμο χαρακτήρα πρέπει να απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον 500 m.

 

6. Περιοχή Β5.

 

α) Περιλαμβάνει ζώνες εκατέρωθεν της κοίτης των ποταμών Αλφειού από τις εκβολές του έως τη θέση Λινάρια και Πηνειού από της εκβολής του έως την τεχνητή λίμνη (υδάτινοι βιότοποι), που χρήζουν προστασίας.

 

β) Στην περιοχή αυτή επιτρέπονται:

 

Γεωργική χρήση με την μορφή της παραδοσιακής καλλιέργειας μόνον.
Θερμοκήπια μετά από έγκριση της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Έγκριση απαιτείται επίσης και για την επέκταση των υφισταμένων.
Η κτηνοτροφική χρήση με τη μορφή της ελεύθερης βοσκής μόνον.
Οι αθλητικές εγκαταστάσεις μετά από έγκριση της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.
Έργα υποδομής και συντήρησης των φραγμάτων και έργα διευθέτησης των ποταμών.

 

7. Περιοχή Β6.

 

α) Η ως άνω περιοχή, η οποία περιλαμβάνει τον αρχαιολογικό χώρο Γλαρέντζας - Κυλλήνης, οριοθετείται ως εξής:

 

Γύρω από τον αρχαιολογικό χώρο, με όριο περιοχής το όριο προστασίας αρχαιολογικού χώρου όπως φαίνεται στο χάρτη Π1.11 που συνοδεύει την 46255/17/59/13-05-1986 απόφαση του γενικού πολεοδομικού σχεδίου Κοινοτήτων Κυλλήνης και Κάτω Παναγιάς (νομού Ηλείας).

 

β) Στην περιοχή αυτή επιτρέπονται μόνο κτίρια για την εξυπηρέτηση του αρχαιολογικού χώρου.

 

Β. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των παραπάνω περιοχών Β καθορίζονται ως εξής:

 

α) Κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας για την περιοχή Β5: 4 στρέμματα.

 

β) Απαγορεύεται η κατάτμηση στις περιοχές Β1, Β2, Β3, Β4 και Β6.

 

γ) Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις των από 06-10-1978 (ΦΕΚ 538/Δ/1978) και 24-05-1985 (ΦΕΚ 270/Δ/1985) προεδρικών διαταγμάτων όπως ισχύουν.

 

ΙΙΙ. Περιοχές με στοιχείο Γ.

 

Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνεται γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας και διακρίνονται σε υποπεριοχές Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ5, Γ6, Γ7, και Γ8 ως εξής:

 

Α.1. Περιοχή Γ1.

 

α) Η ως άνω περιοχή η οποία περιλαμβάνει γεωργικές εκτάσεις μεταξύ των οικισμών Ζαχάρως και Γιαννιτσοχωρίου, οριοθετείται ως εξής:

 

Βόρεια από το όριο της θεσμοθετημένης περιοχής ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους (ΦΕΚ 112/Β/1981) λίμνης Καϊάφα και το όριο του οικισμού Νεοχωρίου. Το ανατολικό της όριο ακολουθεί τον δρόμο Ζαχάρω - Κυπαρισσία από το Νεοχώρι έως το Γιαννιτσοχώρι. Νότιο όριο της περιοχής είναι ο ποταμός Νέδας που είναι και το όριο του νομού Ηλείας και δυτικό όριο τα όρια των περιοχών Β1 και Α1 Ζαχάρως και Αγουλινίτσας.

 

β) Το Κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας ορίζεται σε 6 στρέμματα.

 

γ) Κατά παρέκκλιση του προηγουμένου εδαφίου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα τα οποία:

 

i) κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος έχουν ελάχιστο εμβαδόν 4 στρέμματα και

 

ii) τα γήπεδα που έχουν τα ελάχιστα όρια αρτιότητας κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες, όπως ορίζονται με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985).

 

2. Περιοχή Γ2.

 

α) Περιλαμβάνει γεωργικές εκτάσεις γύρω από τον ποταμό Αλφειό και οριοθετείται ως εξής:

 

Από:

 

Τα όρια των περιοχών Γ8 και Γ3.
το όριο του γενικού πολεοδομικού σχεδίου Πύργου.
τη νοητή παράλληλη γραμμή σε απόσταση 300 m από το δρόμο Πύργου - Κυπαρισσίας και από τον Πύργο μέχρι την περιοχή Β5 (Αλφειού ποταμού).
το δρόμο Πύργο - Επιτάλιο - Ανεμοχώρι.
την σιδηροδρομική γραμμή από Ανεμοχώρι μέχρι Κάτω Σαμικό.
το όριο οικισμού Κάτω Σαμικού μέχρι τον δρόμο τον οποίο και ακολουθεί μέχρι την Β2 περιοχή.
το όριο της περιοχής Β2.
το όριο της δημόσιας έκτασης το οποίο ακολουθεί Βόρεια και Δυτικά μέχρι την περιοχή Αγουλινίτσας - Επιταλίου (Α2).
το όριο 10 - 11 της περιοχής Αγουλινίτσας - Επιταλίου (Α2).
την ακτή.
το όριο της Β5 (Αλφειού ποταμού).
το όριο εγκεκριμένου σχεδίου Καρβουνίδη.
το όριο της περιοχής Β3 μέχρι την θέση Γεφύρια και
το όριο της Δημόσιας έκτασης μέχρι την θέση Τηγάνια.

 

β) Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας ορίζεται σε 6 στρέμματα.

 

γ) Κατά παρέκκλιση του προηγουμένου εδαφίου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα τα οποία:

 

i) κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος έχουν ελάχιστο εμβαδόν 4 στρέμματα και

 

ii) τα γήπεδα που έχουν τα ελάχιστα όρια αρτιότητας κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες, όπως ορίζονται με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985).

 

3. Περιοχή Γ3.

 

α) Η παραπάνω περιοχή η οποία περιλαμβάνει γεωργικές εκτάσεις των οικισμών Πύργου, Σκουροχωρίου, Μυρτέας, Λεβεντοχωρίου, Κορακοχωρίου, οριοθετείται ως εξής:

 

Από το όριο της περιοχής Αλκυόνας - Σπιάντζας (Α2) από μονοπάτι, από το όριο της περιοχής Γ4, ακολουθεί την νοητή γραμμή που χαράσσεται παράλληλα και ανατολικά προς τον Εθνικό Δρόμο Πάτρας - Πύργου από τα Χανάκια μέχρι τον χείμαρρο Ιάρδανο και σε απόσταση 300 m (σημείο 1). Ακολουθεί τον χείμαρρο και γραμμή παράλληλα σε 300 m δυτικά από τον Εθνικό δρόμο μέχρι το σημείο 2 που συναντά τη σιδηροδρομική γραμμή την οποία και ακολουθεί. Περιγράφει: το όριο γενικού πολεοδομικού σχεδίου Πύργου και ακολουθεί το δρόμο προς Σπιάντζα μέχρι το όριο της περιοχής Αλκυόνας - Σπιάντζας (Α2).

 

Από την περιοχή εξαιρούνται οι δημόσιες γεωργικές εκτάσεις Κάστας και Μουριάς (Γ8).

 

β) Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας ορίζεται σε 4 στρέμματα.

 

γ) Κατά παρέκκλιση του προηγουμένου εδαφίου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα που έχουν τα ελάχιστα όρια αρτιότητας κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες, όπως ορίζονται με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985).

 

4. Περιοχή Γ4.

 

α) Η παραπάνω περιοχή η οποία περιλαμβάνει γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας από Δουναίικα έως Γαστούνη, οριοθετείται ως εξής:

 

Από:

 

τον δρόμο ακτή - Πυργί - Μυρτέας - Χανάκια.
τη νοητή γραμμή που χαράσσεται παράλληλα προς τον Εθνικό δρόμο Πάτρας - Πύργου σε απόσταση 300 m από αυτόν, από τα Χανάκια μέχρι την όχθη του Πηνειού.
το όριο της περιοχής Β5 (Πηνειού ποταμού).
το όριο των παραθαλάσσιων δασών (περιοχές Β4).
το όριο των περιοχών Δουναίικων - Πυργί και Κουρούτας - Παλούκι (Α1).

 

β) Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας ορίζεται σε 6 στρέμματα.

 

γ) Κατά παρέκκλιση του προηγουμένου εδαφίου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα τα οποία:

 

i) κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος έχουν ελάχιστο εμβαδόν 4 στρέμματα και

 

ii) τα γήπεδα που έχουν τα ελάχιστα όρια αρτιότητας κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες, όπως ορίζονται με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985).

 

5. Περιοχή Γ5.

 

α) Η ως άνω περιοχή η οποία περιλαμβάνει γεωργικές εκτάσεις των οικισμών Βαρθολομιού, Βρανά, Λυγιάς, Γλύφας, οριοθετείται ως εξής:

 

Δυτικά από το όριο της περιοχής Κυλλήνης - Κάστρου - Λυγιάς (Α1). Ακολουθεί στη συνέχεια το όριο της περιοχής προστασίας του αρχαιολογικού χώρου Κάστρου (ΦΕΚ 48/Δ/1985) μέχρι το σημείο 1 και από εκεί την ευθεία 1 - 2 όπου 2 ορίζεται το σημείο όπου ο αγροτικός δρόμος τέμνεται με την νοητή γραμμή που χαράσσεται παράλληλα στο δρόμο Κάστρο - Βαρθολομιό σε απόσταση 300 m. Ακολουθεί την νοητή γραμμή μέχρι το ρέμα (σημείο 3), και το ρέμα μέχρι το όριο γενικού πολεοδομικού σχεδίου Βαρθολομιού (σημείο 4) το οποίο παρακάμπτει και κατευθύνεται νότια με όριο την περιοχή Β5 Πηνειού και Δυτικά με όριο την περιοχή Β4 (δάσος θινών) έως την περιοχή (Α1) Γλύφας την οποία παρακάμπτει.

 

β) Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας ορίζεται σε 6 στρέμματα.

 

γ) Κατά παρέκκλιση του προηγουμένου εδαφίου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα τα οποία:

 

i) κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος έχουν ελάχιστο εμβαδόν 4 στρέμματα και

 

ii) τα γήπεδα που έχουν τα ελάχιστα όρια αρτιότητας κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες, όπως ορίζονται με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985).

 

6. Περιοχή Γ6.

 

α) Η παραπάνω περιοχή η οποία περιλαμβάνει γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας των οικισμών Νεοχωρίου, Μυρσίνης, Λεχαινών, οριοθετείται ως εξής:

 

Από γραμμή παράλληλη σε απόσταση 300 m από τη νέα Εθνική οδό Πάτρας - Ολυμπίας και συγκεκριμένα από το σημείο (1) που συναντά το ρέμα που εκβάλλει νότια των Αλυκών μέχρι το σημείο (2) (νοητή επέκταση του δρόμου που οδηγεί στην Μυρσίνη). Ακολουθεί το δρόμο προς Μυρσίνη και κατόπιν τον δρόμο Μυρσίνης - Νεοχωρίου και την προέκτασή του έως ότου συναντήσει το όριο του αναδασμού (σημείο 3) το οποίο ακολουθεί προς Βορρά μέχρι το δρόμο Νεοχωρίου - Κυλλήνης (σημείο 4). Ακολουθεί το δρόμο αυτό και κατόπιν συνεχίζει με όριο την περιοχή Γ7, το όριο της ζώνης Ράχης - Γλυκόριζας (Α1) και το ρέμα νότια των Αλυκών μέχρι το σημείο 1.

 

β) Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας ορίζεται σε 6 στρέμματα.

 

γ) Κατά παρέκκλιση του προηγουμένου εδαφίου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα τα οποία:

 

i) κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος έχουν ελάχιστο εμβαδόν 4 στρέμματα και

 

ii) τα γήπεδα που έχουν τα ελάχιστα όρια αρτιότητας κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες, όπως ορίζονται με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985).

 

7. Στις παραπάνω περιοχές Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ5 και Γ6 επιτρέπονται οι παρακάτω χρήσεις γης ως εξής:

 

α) κατοικία,

β) εγκαταστάσεις γεωργικών εκμεταλλεύσεων, όπως βοηθητικά κτίρια, αποθήκες οριζοντίου τύπου και δεξαμενές,

γ) θερμοκήπια,

δ) αθλητικές εγκαταστάσεις,

ε) αντλητικές εγκαταστάσεις, υδατοδεξαμενές, κατασκευαζόμενες επί του εδάφους, φρέατα,

στ) στέγαστρα και ποτίστρες ζώων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Υπουργείου Γεωργίας.

 

ζ) μεταποιητικές μονάδες (βιομηχανικές εγκαταστάσεις και συναφείς δραστηριότητες) επιτρέπονται για τα έργα και τις δραστηριότητες του άρθρου 4 της 69269/5387/1990 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 678/Β/1990) Α' κατηγορίας, Ομάδα ΙΙ, παράγραφος 1 α, β, γ, δ, η, παράγραφος 7 α, β, γ, δ, ε, στ, ζ, η, θ, παράγραφος 8)β και Β' κατηγορίας ήτοι μονάδες συναφείς με τη γεωργία, τη βιομηχανία τροφίμων, τη βιομηχανία ξύλου.

 

η) κτηνοτροφικές ή πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, επιτρέπονται για τα έργα και τις δραστηριότητες του άρθρου 4 της παραπάνω απόφασης Α' κατηγορίας, Ομάδα ΙΙ παράγραφοι 1)ε, στ καθώς και του άρθρου 5 και Β' κατηγορίας ήτοι για εγκαταστάσεις πουλερικών, χοίρων κ.λ.π. που εντάσσονται στην κατηγορία αυτή.

 

θ) μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας σε χερσαία έκταση επιτρέπονται μόνο στις περιοχές Γ2 και Γ8 για τα έργα και τις δραστηριότητες του άρθρου 4 της ίδιας παραπάνω απόφασης Α' κατηγορίας, Ομάδα ΙΙ παράγραφος 1 και του άρθρου 5 και Β' κατηγορίας ήτοι για ιχθυογεννητικούς σταθμούς, ιχθυοτροφεία κ.λ.π.

 

ι) άλλα έργα και βιομηχανικές δραστηριότητες επιτρέπονται για τα έργα και τις εργασίες του άρθρου 4 της ανωτέρω αναφερόμενης απόφασης Α' κατηγορίας, Ομάδα ΙΙ παράγραφοι 10)α, β, δ, ε, στ, ζ, η, θ, ι παράγραφοι 11)β, γ, δ, ι)α και Β' κατηγορίας ήτοι για έργα υποδομής και άλλα στοιχεία.

 

κ) κτίρια κοινής ωφέλειας.

 

Οι δραστηριότητες των προηγούμενων εδαφίων η, θ, ι, κ επιτρέπονται μετά από τήρηση διαδικασίας προέγκρισης, χωροθέτησης και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με τις διατάξεις της 69269/5387/1990 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 678/Β/1990).

 

8. Περιοχή Γ7.

 

α) Η παραπάνω περιοχή η οποία περιλαμβάνει γεωργική γη του οικισμού Κυλλήνης, οριοθετείται ως εξής:

 

Βόρεια - Βορειοδυτικά από το όριο του αρχαιολογικού χώρου Γλαρέντζας (περιοχή Β6) το όριο του γενικού πολεοδομικού σχεδίου του οικισμού Κυλλήνης και την τουριστική περιοχή Κυλλήνης - Κάστρου - Λυγιάς (Α1) Δυτικά από το όριο της τουριστικής περιοχής Ράχης - Γλυκόριζας (Α1), περιλαμβάνοντας νότια τμήμα γεωργικής γης περιμετρικά του ορίου του γενικού πολεοδομικού σχεδίου του οικισμού.

 

β) Στην περιοχή αυτή επιτρέπεται η χρήση κατοικίας.

 

Επιπλέον στην περιοχή βόρεια της σιδηροδρομικής γραμμής (α) επιτρέπονται:

 

εστιατόρια,
αναψυκτήρια,
κτίρια κοινής ωφελείας,
χώροι πολιτιστικών εγκαταστάσεων και
χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων.

 

γ) Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας ορίζεται σε 6 στρέμματα.

 

δ) Κατά παρέκκλιση του προηγουμένου εδαφίου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα τα οποία:

 

i) κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος έχουν ελάχιστο εμβαδόν 4 στρέμματα και

 

ii) τα γήπεδα που έχουν τα ελάχιστα όρια αρτιότητας κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες, όπως ορίζονται με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985).

 

9. Περιοχή Γ8.

 

α) Η παραπάνω περιοχή περιλαμβάνει δημόσιες εκτάσεις των αποξηραμένων λιμνών Αγουλινίτσας, Μουριάς και Έλους Κάστας.

 

β) Στην περιοχή αυτή επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται από την προηγούμενη παράγραφο 7 πλην της κατοικίας. Επίσης στην περιοχή Αγουλινίτσας επιτρέπεται η χωροθέτηση μικρού αεροδρομίου για ελαφρά αεροσκάφη με τις ανάλογες εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης αυτού.

 

γ) Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας ορίζεται σε 20 στρέμματα.

 

Β. Οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των παραπάνω περιοχών Γ ορίζονται ως εξής:

 

α) Για τις γεωργικές αποθήκες ορίζεται:

 

Για το τμήμα γηπέδου εμβαδού μέχρι 4 στρέμματα συντελεστής δόμησης 0,10.
Για τμήμα γηπέδου εμβαδού από 4 στρέμματα μέχρι 8 στρέμματα: η συνολική επιφάνεια του κτιρίου ορίζεται σε 480 m2.
Για το τμήμα γηπέδου εμβαδού άνω των 8 στρεμμάτων ορίζεται συντελεστής δόμησης: 0,01 και μέγιστη συνολική επιφάνεια κτιρίου 800 m2.

 

β) Μέγιστη συνολική επιφάνεια ορόφων των κατοικιών 200 m2.

 

γ) Μέγιστος αριθμός ορόφων των αποθηκών: 1 με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών 4,5 m.

 

δ) Μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων κατοικίας: 2 με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών 7,5 m.

 

ε) Τα ανεγερθησόμενα βιομηχανικά κτίρια πρέπει να απέχουν 500 m τουλάχιστον από τις περιοχές Α και τις περιοχές Β.

 

στ) Τα στέγαστρα σφαγής, στέγαστρα - ποτίστρες ζώων και κτηνοτροφικές - πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις πρέπει να απέχουν:

 

500 m από τα όρια των περιοχών Α και Β και
300 m εκατέρωθεν των παρακάτω οδικών αξόνων:

 

Λεχαινών - Αγίου Παντελεήμονα, Μυρσίνης - παραλία, Νεοχωρίου - παραλίας, Νεοχωρίου - Κυλλήνης, Γαστούνης - Πύργου, Γαστούνης - παραλίας, Γαστούνης - Βαρθολομιού - Λυγιάς - Γλύφας - παραλίας, Ροβιάτας - παραλίας, Σαβαλίων - Παλαιοχωρίου - παραλίας, Αμαλιάδος - Κουρούτας, Καρδαμά - Παλούκι, Δουνέικα - παραλίας, Πύργου - Γεφύρια, Πύργου - Επιταλίου - Ανεμοχωρίου, Επιταλίου - παραλίας, Ανεμοχωρίου - παραλίας, Ράχες - παραλίας, Κακοβάτου - Καλυδώνα, Ζαχάρω - παραλίας,

 

ζ) Τα ανεγερθησόμενα κτίρια με εξαίρεση τα κτίρια κατοικίας και γεωργικών αποθηκών πρέπει να απέχουν από τις όχθες των ρεμάτων, χειμάρρων και τις αλυκές 70 m τουλάχιστον.

 

η) Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985) όπως ισχύει.

 

IV. Περιοχές με στοιχείο Δ.

 

Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι είσοδοι των πόλεων Πύργου (υποπεριοχή με στοιχείο Δ1) και Αμαλιάδος (υποπεριοχή με στοιχείο Δ2).

 

Α. 1. Περιοχή Δ1.

 

Η περιοχή οριοθετείται ως εξής:

 

Από το όριο γενικού πολεοδομικού σχεδίου Πύργου, το όριο της περιοχής Γ3, τη νοητή παράλληλη γραμμή σε απόσταση 300 m από τον Εθνικό δρόμο Πάτρας - Πύργου, το όριο του οικισμού Λασταίικα και την νοητή παράλληλη γραμμή σε απόσταση 300 m από τον δρόμο προς Βούναργο.

 

2. Περιοχή Δ2.

 

Η περιοχή οριοθετείται ως εξής:

 

Από την περιοχή Γ4, τις νοητές γραμμές που χαράσσονται παράλληλα και σε απόσταση 200 m βόρεια και νότια από τους δύο άξονες - εισόδους που οδηγούν στην πόλη της Αμαλιάδας και από το όριο του γενικού πολεοδομικού σχεδίου της Αμαλιάδας.

 

Β. Στις παραπάνω περιοχές Δ1 και Δ2 επιτρέπονται χρήσεις που έχουν άμεση εξάρτηση με τις δραστηριότητες των πόλεων και ειδικότερα:

 

α) κατοικία,

β) τουριστικές εγκαταστάσεις κατηγορίας ΑΑ, Α και Β με εξαίρεση τις οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping),

γ) ταβέρνες, εστιατόρια, αναψυκτήρια,

δ) κτίρια κοινωνικής πρόνοιας,

ε) εμπορικά καταστήματα, υπεραγορές, εκθεσιακά κέντρα,

ζ) γεωργικές αποθήκες,

η) υδατοδεξαμενές κατασκευαζόμενες επί του εδάφους, φρέατα, αντλιοστάσια,

θ) θερμοκήπια,

ι) κτίρια κοινής ωφέλειας.

 

Γ. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας, καθώς και οι όροι και περιορισμοί δόμησης των παραπάνω περιοχών Δ1 και Δ2, ορίζονται ως εξής:

 

α) κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας: 6 στρέμματα.

 

β) Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα τα οποία κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος έχουν ελάχιστο εμβαδόν 4 στρέμματα.

 

γ) Μέγιστη συνολική επιφάνεια ορόφων:

 

των κατοικιών, ταβερνών, εστιατορίων και αναψυκτηρίων 200 m2.
των γεωργικών αποθηκών 200 m2.

 

δ) Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων των κτιρίων των κατοικιών 2 με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 7,5 m.

 

ε) Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων των κτιρίων γεωργικών αποθηκών: 1 με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 4,5 m.

 

Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις των από 06-10-1978 (ΦΕΚ 538/Δ/1978) και 24-05-1985 (ΦΕΚ 270/Δ/1985) προεδρικών διαταγμάτων όπως ισχύουν.

 

V. Περιοχές με στοιχείο Ε

 

Είναι οι περιοχές κατά μήκος των οδικών αξόνων που παρουσιάζουν ιδιαίτερο τουριστικό ενδιαφέρον και ειδικότερα:

 

Α. 1. Περιοχές 300 m εκατέρωθεν των παρακάτω οδικών αξόνων:

 

Πύργου - Αρχαίας Ολυμπίας
Γαστούνης - Αρχαίας Ήλιδας
Θολού - Φιγαλείας - Επικουρείου Απόλλωνα
Επιταλίου - Κρέστενας - Αρχαίας Ολυμπίας
Πύργου - Κατάκολου

 

2. Περιοχές 150 m εκατέρωθεν των παρακάτω οδικών αξόνων:

 

Ζαχάρως - παραλίας
Γαστούνης - Βαρθολομιού
Βαρθολομιού - Λουτρών Κυλλήνης
Βαρθολομιού - Δάσους θινών

 

3. Περιοχές 100 m εκατέρωθεν του παρακάτω οδικού άξονα: Χανάκια - Μυρτέας - Αγίου Ηλία - Πυργί - παραλία.

 

Β. Στις παραπάνω περιοχές δεν επιτρέπονται οι παρακάτω χρήσεις - δραστηριότητες:

 

α) Εγκαταστάσεις βιομηχανικών και βιοτεχνικών μονάδων, συνεργείων αυτοκινήτων,

β) εξορυκτική δραστηριότητα,

γ) στέγαστρα σφαγής, στέγαστρα - ποτίστρες ζώων, μαντριά,

δ) κτηνοτροφικές ή πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις,

ε) εγκαταστάσεις silos,

στ) υδατοδεξαμενές επί υποστηλωμάτων,

ζ) οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις,

η) κέντρα αναψυχής (μπουζούκια, ντίσκο),

θ) Η δημιουργία τουριστικών μονάδων επιτρέπεται μετά από τήρηση της διαδικασίας προέγκρισης χωροθέτησης και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με τις διατάξεις της 69269/5387/1990 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 678/Β/1990).

 

Γ. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας και οι όροι και περιορισμοί δόμησης των παραπάνω περιοχών ορίζονται ως εξής:

 

α) Κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας: 4 στρέμματα.

 

β) Μέγιστη συνολική επιφάνεια ορόφων:

 

των κτιρίων αναψυχής και καταστημάτων 200 m2.
των γεωργικών αποθηκών 50 m2.

 

γ) Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων:

 

των κτιρίων αναψυχής και των καταστημάτων 2 με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών: 7,5 m μετρούμενο από το γύρω φυσικό έδαφος.

 

δ) Μέγιστος αριθμός ορόφων των γεωργικών αποθηκών 1 με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 4,5 m μετρούμενο από το γύρω φυσικό έδαφος.

 

ε) Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις των από 06-10-1978 (ΦΕΚ 538/Δ/1978) και 24-05-1985 (ΦΕΚ 270/Δ/1985) προεδρικών διαταγμάτων όπως ισχύουν.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.