Προεδρικό διάταγμα 33/91

ΠΔ 33/1991: Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 143/1989 περί διατάξεων σχετικών με όρους και προϋποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά των οδών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 33/1991: Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 143/1989 περί διατάξεων σχετικών με όρους και προϋποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά των οδών, (ΦΕΚ 10/Α/1991), 04-02-1991.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος 2 του νομοθετικού διατάγματος 511/1970 περί ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων, σταθμών αυτοκινήτων και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεως μετά των οδών (ΦΕΚ 91/Α/1970).

 

2. Την υπ' αριθμόν 7/1991 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

Το πρώτο εδάφιο της περιπτώσεως δ του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος 143/1989 (ΦΕΚ 69/Α/89) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{(δ) Τύπος Δ.

 

Για πρατήρια και λοιπές εγκαταστάσεις σε επαρχιακούς δρόμους των νήσων που αναφέρονται στο εδάφιο γ της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του βασιλικού διατάγματος 465/1970 όπως κάθε φορά ισχύει. Για πρατήρια και λοιπές εγκαταστάσεις, σε δρόμους που βρίσκονται στις ορεινές ή προβληματικές περιοχές νομών, όπως ισχύει το προεδρικό διάταγμα 270/1990 (ΦΕΚ 108/Α/90).}

 

Για τα πρατήρια και εγκαταστάσεις σε παράπλευρους δρόμους (Service Roads) με κυκλοφορούμενο πλάτος οδού ίσο ή μικρότερο των 6.00 m.}

 

Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε της δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 26-01-1991.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.