Προεδρικό διάταγμα 270/90

ΠΔ 270/1990: Τροποποίηση διατάξεων του βασιλικού διατάγματος 465/1970 Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεων και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων κειμένων εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και κωμών ή εκτός κατοικημένων εν γένει περιοχών, και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων μετά των οδών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 270/1990: Τροποποίηση διατάξεων του βασιλικού διατάγματος 465/1970 Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεων και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων κειμένων εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και κωμών ή εκτός κατοικημένων εν γένει περιοχών, και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων μετά των οδών, (ΦΕΚ 108/Α/1990), 22-08-1990.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 1, παράγραφος 2 του νομοθετικού διατάγματος 511/1970 περί ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων, σταθμών αυτοκινήτων και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεως μετά των οδών (ΦΕΚ 91/Α/1970).

 

2. Την υπ' αριθμόν 329/1990 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών, αποφασίζουμε:

 

 

Άρθρο μόνο

 

Στο τέλος της παραγράφου 1)β του άρθρου 5 του βασιλικού διατάγματος 465/1970, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του προεδρικού διατάγματος 509/1984 (ΦΕΚ 181/Α/1984), προστίθεται εδάφιο, το οποίο έχει ως εξής:

 

{Για ορεινές ή προβληματικές περιοχές νομών, οι αποστάσεις αυτές μειώνονται στο ήμισυ. Ο χαρακτήρας περιοχής ορεινής ή προβληματικής βεβαιώνεται από την κατά νόμο αρμόδια αρχή.}

 

Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε της δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 20-08-1990.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.