Προεδρικό διάταγμα 323/78 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η αρμοδιότης της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων ανάγεται:

 

α) Εις άπαντα τα θέματα τα αφορώντα εις την ανάθεση, εποπτεία, επίβλεψη, έλεγχο και έγκριση μελετών αναπλάσεως ελευθέρων κοινοχρήστων χώρων αστικών περιοχών ως και επισκευής, διαρρυθμίσεως, ανακαινίσεως κ.λ.π. κτιρίων, χαρακτηρισθέντων ως διατηρητέων.

 

β) Εις άπαντα τα θέματα τα αφορώντα εις την ανάθεση και εκτέλεσιν των απαραιτήτων έργων δια την εφαρμογήν των ανωτέρω μελετών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 719/1981 (ΦΕΚ 176/Α/1981).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.