Προεδρικό διάταγμα 323/78 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται προσωρινώς παρά τη Γενική Διεύθυνση Οικισμού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων η υπό του άρθρου 5 (παράγραφος 1) του νόμου 679/1977 προβλεπομένη Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) μελέτης αναπλάσεως ελευθέρων κοινοχρήστων χώρων αστικών περιοχών, υπαγόμενη απ' ευθείας εις το Υπουργείον Δημοσίων Έργων, άνευ συστάσεως ή βαθμολογικής ανυψώσεως ή καταργήσεως θέσεων προσωπικού.

 

2. Ως έδρα της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων ορίζονται οι Αθήναι.

 

3. Ο χρόνος λειτουργίας αυτής ορίζεται μέχρι την 30-06-1982.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 1336/1981 (ΦΕΚ 332/Α/1981).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.