Προεδρικό διάταγμα 29/12/84 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Συμπληρώνεται το από 30-09-1982 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 561/Δ/1982), ως εξής:

 

1. Στο τέλος της ενδείξεως Α2/01 της παραγράφου 11 του άρθρου 7 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Ειδικά στο οικόπεδο της οδού Φρυνίχου 14 επιτρέπεται κατ' εξαίρεση η δημιουργία θεατρικής στέγης.}

 

2. Στο τέλος της ενδείξεως Α2/16 της παραγράφου 11 του άρθρου 7 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Ειδικά στο χώρο του οικοπέδου της Λεωφόρου Αμαλίας 38, όπου υπάρχει διαμορφωμένος χώρος σε θέατρο, επιτρέπεται κατ' εξαίρεση η συνέχιση χρήσης θεάτρου.}

 

3. Στο τέλος της ενδείξεως Α2/23 της παραγράφου 11 του άρθρου 7 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Ειδικά στο οικόπεδο της οδού Υπερείδου 21 και στο χώρο που μέχρι τώρα λειτουργούσε θερινό θέατρο, επιτρέπεται κατ' εξαίρεση η συνέχιση λειτουργίας χρήσης θεάτρου.}

 

4. Στο τέλος της ενδείξεως Α2/25 της παραγράφου 11 του άρθρου 7 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Ειδικά στο οικόπεδο της οδού Κέκροπα και Αγγέλου Χατζημιχάλης 2 και στον μέχρι τώρα λειτουργούντα χώρο θεάτρου, επιτρέπεται κατ' εξαίρεση η συνέχιση λειτουργίας της συγκεκριμένης χρήσης.}

 

5. Στο τέλος της ενδείξεως Α2/26 της παραγράφου 11 του άρθρου 7 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Ειδικά στο οικόπεδο της οδού Κυδαθηναίων 22, όπου επί σειρά ετών λειτουργούσε κινηματογράφος, επιτρέπεται κατ' εξαίρεση η επαναφορά της χρήσης αυτής και στο οικόπεδο της οδού Αδριανού 111 επιτρέπεται κατ' εξαίρεση η δημιουργία θεάτρου.}

 

6. Στο τέλος του εδαφίου γ της παραγράφου 7 του άρθρου 8 προστίθενται εδάφια δ και ε, ως εξής:

 

{δ. .Επαγγελματική στέγη που βρίσκεται σε όροφο με χρήση κατοικίας και δεν μπορεί να μετατραπεί σε βιώσιμο χώρο έστω και με τις απολύτως αναγκαίες εξυπηρετήσεις, είναι μικρής επιφάνειας (το πολύ 25 m2) και μοναδική ιδιοκτησία του ενδιαφερομένου στον όροφο είναι δυνατόν και κατ' οικονομία και μετά από σύμφωνη/ γνώμη του Γραφείου Περιοχής Πλάκας να χρησιμοποιείται για επαγγελματική στέγη με την προϋπόθεση ότι δεν θα οχλεί την κατοικία.

 

ε. Τα υφιστάμενα διατηρητέα κτίρια επί της Λεωφόρου Αμαλίας, που από τον αρχιτεκτονικό χαρακτήρα τους ή από την εν γένει αρχιτεκτονική συγκρότηση τους, δεν έχουν τη δυνατότητα διαχωρισμού των κατ' ορόφων λειτουργιών ή χρήσεών τους δύναται νια λειτουργήσουν με χρήση ενιαία γι' όλους τους ορόφους.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 9 του από 02-09-1986 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 875/Δ/1986).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.