Προεδρικό διάταγμα 30/9/82

ΠΔ 30-09-1982: Καθορισμός ειδικών χρήσεων γης στην περιοχή της Πλάκας του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 30-09-1982: Καθορισμός ειδικών χρήσεων γης στην περιοχή της Πλάκας του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών, (ΦΕΚ 561/Δ/1982), 23-11-1982.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα των άρθρων 9, 11 και 85Α.

 

2. Τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού και ειδικότερα τον άρθρου 79 (παράγραφος 6) όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του νόμου 622/1977 (ΦΕΚ 171/Α/1977).

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1032/1980 περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 57/Α/1980) και ειδικότερα των άρθρων 2, 3 και 7 αυτού.

 

4. Τις διατάξεις του από 21-09-1979 προεδρικού διατάγματος, περί χαρακτηρισμού ως παραδοσιακού τμήματος της πόλεως των Αθηνών Ιστορικό Κέντρο (ΦΕΚ 567/Δ/1979).

 

5. Την από 13-08-1982 εισήγηση - αιτιολογημένη έκθεση της Διευθύνσεως Παραδοσιακών Οικισμών και Περιβάλλοντος.

 

6. Την υπ' αριθμόν 34279/2196/1982 κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος με θέμα Σύσταση Υπηρεσιών στο Υπουργείο Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 677/Β/1982).

 

7. Την υπ' αριθμόν 678/1982 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3: Γενική κατοικία

Άρθρο 4: Λοιπές μικτές χρήσεις

Άρθρο 5: Κοινόχρηστοι χώροι

Άρθρο 6: Λοιποί ελεύθεροι χώροι

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 9

 

Στον Υπουργό Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση αυτού του Διατάγματος.

 

Αθήνα 30-09-1982

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν διάταγμα καταργήθηκε με το άρθρο 9 του από 02-09-1986 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 875/Δ/1986).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.