Προεδρικό διάταγμα 25/4/96 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Χρήσεις που υπήρχαν πριν από τη δημοσίευση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος επιτρέπεται να συνεχίσουν να λειτουργούν κατά παρέκκλιση εφ' όσον διαθέτουν νόμιμη άδεια, κατάλληλο γι αυτές χώρο, όπως ορίζουν οι σχετικές πολεοδομικές και ειδικές διατάξεις και δεν αποτελούν πηγή όχλησης ή παράγοντα επικινδυνότητας για το περιβάλλον την κυκλοφορία και ιδιαίτερα την κατοικία.

 

2. Επιτρέπεται η εφάπαξ μεταβίβαση χρήσεων σε πρόσωπα α' βαθμού συγγένειας σε περιπτώσεις συνταξιοδότησης θανάτου κ.λ.π. όταν δεν επιτρέπεται από τις διατάξεις του παρόντος η χρήση αυτή εφ' όσον λειτουργεί με νόμιμη άδεια.

 

3. Σε περίπτωση καταστρατήγησης ή παραβίασης επιτρεπομένων χρήσεων επιβάλλεται η σφράγιση του ακινήτου σύμφωνα με την 44242/2361/1989 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 380/Β/1989).

 

4. Δεν επιτρέπεται η λειτουργία οποιασδήποτε χρήσης που άσχετα από το είδος της, το μέγεθός της ή την ονομασία της, αποτελεί πηγή όχλησης για το περιβάλλον και ιδιαίτερα τις ώρες κοινής ησυχίας.

 

Η απαγόρευση επιβάλλεται από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία σε περίπτωση οποιασδήποτε όχλησης της κατοικίας ανεξάρτητα αν αυτή προκαλείται από τις εγκαταστάσεις των χώρων, το προσωπικό ή την πελατεία.

 

5. Η αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψή της, όχληση προκαλούμενη με οποιοδήποτε τρόπο από υφιστάμενες χρήσεις, ζητάει κατά περίπτωση στοιχεία προκειμένου να ελέγξει την νομιμότητα της λειτουργίας της επιχείρησης, το μέγεθος και το είδος της όχλησης και επιβάλλει όρους για την βελτίωση της λειτουργίας και την άρση της όχλησης αυτής.

 

Εφ' όσον η όχληση αυτή αφορά ηχητική ή περιβαλλοντική ρύπανση επιβάλλεται άμεση συμμόρφωση.

 

Στην περίπτωση που απαιτείται η λήψη πρόσθετων μέτρων διακόπτεται η λειτουργία της επιχείρησης και ορίζεται προθεσμία για τη συμμόρφωση μετά τη διαπίστωση της οποίας επιτρέπεται η επανάληψη της λειτουργίας. Σε περίπτωση υποτροπής η αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία διακόπτει αμέσως και οριστικά τη λειτουργία της οχλούσας επιχείρησης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.