Προεδρικό διάταγμα 25/4/96 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων ορίζονται κατά τομείς ΙΙ, ΙΙΙ, IV, V, VI, και VII όπως τα όριά τους φαίνονται με διακεκομμένη γραμμή στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:2.000, που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 2856/1996 πράξη του και που αντίτυπό του σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το παρόν διάταγμα, ως εξής:

 

Α. Τομέας ΙΙ

 

1. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 70% της επιφάνειας των οικοπέδων.

 

2. Συντελεστής δόμησης: 2,4.

 

3. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων: 16,00 m.

 

4. Σε περίπτωση κατασκευής στέγης το μέγιστο ύψος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1,50 m και η κλίση της στέγης το 30 %.

 

Β. Τομέας ΙΙΙ

 

1. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 70% της επιφάνειας των οικοπέδων.

 

2. Συντελεστής δόμησης: 2,1.

 

3. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων: 12,00.

 

Γ. Τομέας IV

 

1. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 70% της επιφάνειας των οικοπέδων.

 

2. Συντελεστής δόμησης: 1,6.

 

3. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων: 12,00.

 

Δ. Τομέας V

 

1. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 70% της επιφάνειας των οικοπέδων.

 

2. Συντελεστής δόμησης: 1,2.

 

3. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων: 8,00.

 

Ε. Τομέας VI

 

1. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 70% της επιφάνειας των οικοπέδων.

 

2. Συντελεστής δόμησης: 1,6.

 

3. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων: 11,00 m.

 

Ζ. Τομέας VII

 

1. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 70% της επιφάνειας των οικοπέδων.

 

2. Συντελεστής δόμησης: 0,8.

 

3. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων: 6,00 m.

 

β. Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων των οικοπέδων που έχουν πρόσωπο επί της βορειοδυτικής πλευράς της οδού Φρουρίου και επί του τμήματος της οδού Δασυλλίου μεταξύ των κλιμάκων Αγίου Νικολάου και Τριτάκη, ορίζεται σε 4,50 m.

 

Η. Για τους τομείς ΙΙΙ, IV, V, VI, VII ισχύουν επιπλέον τα εξής:

 

1. Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων προσαυξάνεται κατά 1,50 m για την υποχρεωτική κατασκευή κεραμοσκεπούς στέγης. Επί της στέγης και υπεράνω αυτής, επιτρέπεται μόνο η τοποθέτηση κεραίας τηλεόρασης και αλεξικέραυνου.

 

2. Το κτίριο εφάπτεται υποχρεωτικά τουλάχιστον στο ένα πλάγιο όριο και στην περίπτωση αυτή η όψη του κτιρίου συμπληρώνεται με μαντρότοιχο επί της οικοδομικής γραμμής για το υπόλοιπο πρόσωπο του οικοπέδου.

 

3. Η στέγη του κτιρίου είναι τετράρριχτη ή δίρριχτη με ενιαίο κορφιά και μέγιστη κλίση 25 % - 28 %, επιτρέπεται δε να μην καλύπτει το σύνολο του κτιρίου, ώστε να είναι δυνατή η διαμόρφωση μικρού δώματος (ταράτσας).

 

4. Η κατασκευή της στέγης και της επικεράμωσής της ολοκληρώνεται αμέσως μετά την αποπεράτωση της κατασκευής του φέροντα οργανισμού και πριν την εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης οικοδομικής εργασίας.

 

Η κατασκευή της είναι υποχρεωτική έστω και αν επάνω από το κατασκευαζόμενο τμήμα της οικοδομής προβλέπεται η κατασκευή επιπλέον ορόφου. Η κατασκευή της στέγης αποτελεί προϋπόθεση για την θεώρηση της οικοδομικής άδειας, τη σύνδεση της οικοδομής με το δίκτυο ηλεκτροδότησης ή τη χορήγηση άδειας λειτουργίας επαγγελματικών χρήσεων.

 

5. Η σύνθεση των όγκων των κτιρίων η αρχιτεκτονική μορφή των όψεων και η διαμόρφωση των ελευθέρων χώρων πρέπει να λαμβάνει υπ' όψη της τον αρχιτεκτονικό χαρακτήρα του περιβάλλοντος χώρου στον οποίο εντάσσεται το κτίριο και ιδιαίτερα τα παραδοσιακά κτίρια, όπου αυτά κυριαρχούν στο οικοδομικό τετράγωνο, ή στον συγκεκριμένο δρόμο.

 

6. Τα ανοίγματα των όψεων (θύρες - παράθυρα) επιβάλλεται να ακολουθούν τα παραδοσιακά πρότυπα τόσον ως προς τη θέση όσον και ως προς τη μορφή, τις αναλογίες και τις διαστάσεις.

 

Τα παράθυρα πρέπει να προσεγγίζουν την αναλογία πλάτους προς το ύψος 1, 1.5, ενώ οι θύρες την αναλογία 1:2 με υαλοστάσια, που χωρίζονται σε ορθογώνια πλαίσια με την βοήθεια υποδιαιρέσεων κατά τα παραδοσιακά πρότυπα.

 

7. Τα καρφώματα των προσόψεων είναι ξύλινα ταμπλαδωτά καρφωτά, γαλλικά ή γερμανικά. Επιτρέπεται στα καταστήματα η κατασκευή ρολών, καθώς και σιδερένιων κουφωμάτων (από στραντζαριστή λαμαρίνα ή συμπαγές σίδερο). Κατ' εξαίρεση στους τομείς V και VII δεν επιτρέπονται τα ρολά.

 

8. Οι εξωτερικοί τοίχοι των κτιρίων κατασκευάζονται από οποιοδήποτε οικοδομικό υλικό και επιχρίονται με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα. Όταν η τοιχοποιία είναι λίθινη μπορεί να μείνει ανεπίχριστη.

 

Οι χρωματισμοί των εξωτερικών όψεων των κτιρίων γίνονται με χρώμα λευκό, ώχρα, ή με έντονα παραδοσιακά χρώματα, σε συνδυασμό με τους χρωματισμούς των κουφωμάτων και κατά την κρίση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

9. Το πλάτος των εξωστών ορίζεται στο 1/10 του πλάτους του δρόμου και όχι μεγαλύτερο από 1,20 m έξωθεν της οικοδομικής γραμμής, ενώ το μήκος τους δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 5 m σε καμία όψη του κτιρίου.

 

Η ελάχιστη απόσταση των εξωστών από τα άκρα των όψεων των κτιρίων ή μεταξύ δύο εξωστών ορίζεται σε 1 m.

 

Οι ανοικτοί εξώστες δεν επιτρέπεται να τοποθετούνται σε συνέχεια ημιυπαίθριων χώρων στην όψη των κτιρίων. Η Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου μπορεί να επιβάλλει επιπλέον περιορισμούς ως προς τη θέση και το μέγεθος των εξωστών σε κάθε κτίριο ξεχωριστά για λόγους προσαρμογής και προστασίας του κτισμένου χώρου που το περιβάλλει μέχρι δύο εκατέρωθεν κτίρια.

 

Η πρόσβαση στους εξώστες του πρώτου ορόφου (πλην της κύριας όψης) με εξωτερική σκάλα, επιτρέπεται μόνο μετά από έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

10. Τα προστατευτικά κιγκλιδώματα των κλιμάκων και των εξωστών επιβάλλεται να γίνονται από σφυρήλατο σίδερο στραντζαριστή διατομή λαμαρίνας, ξύλο, χρωματισμένο αλουμίνιο ή και συμπαγή στηθαία.

 

Κατ' εξαίρεση στους τομείς V και VII δεν επιτρέπονται τα συμπαγή στηθαία και τα κιγκλιδώματα από χρωματισμένο αλουμίνιο.

 

11. Η περίφραξη του οικοπέδου γίνεται μόνο:

 

α) Από κτιστό μαντρότοιχο, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1,80 m και,

 

β) Από κτιστό μαντρότοιχο έως το μισό (1/2) του όλου κατασκευαζόμενου ύψους των 1,80 m και του άλλου μισού (1/2) με σιδερένιο κιγκλίδωμα.

 

Θ. Επιπλέον των ανωτέρω για όλους τους τομείς ισχύουν τα εξής:

 

1. Η τοποθέτηση του κτιρίου μέσα στο οικόπεδο γίνεται ελεύθερα, πλην των περιπτώσεων όπου επιβάλλεται υποχρεωτική στοά, οπότε το κτίριο τοποθετείται υποχρεωτικά επί της οικοδομικής γραμμής.

 

2. Δεν επιτρέπεται η ανέγερση κτιρίων σε υποστηλώματα (pilotis) στην πρόσοψη. Κατ' εξαίρεση προκειμένου να αναδειχθούν ή να προστατευτούν αρχαιότητες επιτρέπεται τμήμα του κτιρίου να κατασκευάζεται σε υποστηλώματα μετά από έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου και γνωμοδότηση του αρμόδιου αρχαιολογικού συμβουλίου.

 

3. Οι στοές διαμορφώνονται με κατακόρυφα φέροντα στοιχεία και μόνον με ημικυκλική τοξοστοιχία ή οριζόντιο επιστύλιο. Το ύψος τους εναρμονίζεται με το ύψος των στοών και ομόρων ιδιοκτησιών. Και τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 15 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

Επί της υποχρεωτικής στοάς δεν επιτρέπεται η υποχώρηση του πρώτου ορόφου εσώτερο της οικοδομικής γραμμής. Απαγορεύεται η κατασκευή προχείρων και ευτελών κατασκευών και γενικά κατασκευών που είναι αντίθετες προς τον αρχιτεκτονικό χαρακτήρα της περιοχής.

 

4. Για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας δόμησης, όπως αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 22 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας μετά από έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου. Στις παραπάνω εργασίες συγκαταλέγονται και εργασίες στον φέροντα οργανισμό ή στον οργανισμό πληρώσεως του κτιρίου.

 

5. Κατ' εξαίρεση και προκειμένου να επιτευχθεί η εναρμονισμένη ένταξη του κτιρίου στον περιβάλλοντα χώρο και αφού ληφθούν υπ' όψη οι όμορες οικοδομές δύναται να εγκρίνεται ή να επιβάλλεται από την Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου:

 

α. Μετατόπιση κτιρίου, ορόφων ή τμημάτων ορόφων εσώτερο της οικοδομικής γραμμής.

 

β. Διάσπαση του όγκου του κτιρίου με την κατασκευή περισσοτέρων του ενός κτιρίου στο οικόπεδο.

 

6. Ως προς τους ακάλυπτους χώρους των οικοπέδων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 17 του νόμου 1577/1985. Σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους, επιτρέπεται η διαμόρφωση του ακάλυπτου χώρου με αναλληματικούς τοίχους ή πρανή με μέγιστο ύψος 1,50 m, προσαρμοσμένα με τη μορφή του εδάφους και την διαμορφωμένη κατάσταση του ακάλυπτου χώρου των όμορων ιδιοκτησιών.

 

7. Οι μονάδες κλιματισμού και λοιπές εγκαταστάσεις δεν επιτρέπεται να προεξέχουν των όψεων του κτιρίου. Σε περίπτωση τοποθετήσεώς των επί υφισταμένου κτιρίου οφείλουν να ενσωματώνονται στην όλη σύνθεση του κτιρίου. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 28 του κτιριοδομικού κανονισμού. Όλες οι εγκαταστάσεις του δώματος, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 16 του νόμου 1577/1985, πρέπει να ενσωματώνονται σε ενιαίο μορφολογικό σύνολο.

 

8. Για οποιαδήποτε οικοδομική εργασία (ανέγερση νέου κτιρίου, κατεδάφιση ετοιμόρροπου ή μη κτιρίου επισκευή αποκατάσταση, προσθήκη, καθαίρεση στοιχείων χρωματισμοί, διαμόρφωση του φυσικού περιβάλλοντος χώρου) εκτός από τις εργασίες αποκατάστασης κτιρίων που έχουν κριθεί διατηρητέα από το Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών και έχουν εγκεκριμένη μελέτη απαιτείται η έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

Ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων που συνοδεύεται από τα απαραίτητα στοιχεία και φωτογραφίες η Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου μπορεί να προεγκρίνει πριν από την οριστική μελέτη, προμελέτες ή να δώσει οδηγίες για τα θέματα που της υποβάλλονται.

 

9. Για κάθε εργασία που αφορά διαμόρφωση, τροποποίηση ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων, (οδών, πλατειών, πεζόδρομων, τοίχων υποστήριξης κ.λ.π.) απαιτείται η έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου. Κάθε έργο υποδομής των οργανισμών κοινής ωφελείας (Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού, Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος κ.λ.π.) επιβάλλεται να είναι υπόγειο. Η τοποθέτηση των μετρητών ηλεκτρικού ρεύματος, όπως και κάθε άλλου στοιχείου των παροχών των οργανισμών κοινής ωφελείας, γίνεται σε θέση μη ορατή από τους κοινόχρηστους χώρους.

 

10. Η ανέγερση δημοσίων ή δημοτικών κτιρίων, κτιρίων οργανισμών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή Οργανισμού Διοικήσεως Εκκλησιαστικής Περιουσίας. διέπεται από τους κανόνες του παρόντος διατάγματος και πραγματοποιείται μετά από έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

11. Επιτρέπεται η αναστήλωση ερειπωμένων κτισμάτων αντιπροσωπευτικών της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου ακόμα και αν οι απαιτούμενες να εκτελεσθούν εργασίες αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος.

 

Η αναστήλωση επιτρέπεται κατόπιν τεκμηριωμένης έρευνας (φωτογραφίες με βεβαίωση χρονολογίας θεωρημένες από τον Δήμο εγκεκριμένα σχέδια σαφή ίχνη βιβλιογραφικές μαρτυρίες, τεχνική έκθεση, επίσημα έγγραφα κ.λ.π.) η οποία αποδεικνύει την ακριβή μορφή του κτίσματος και εφ' όσον η Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου διαπιστώνει μετά από αυτοψία ότι δεν εμποδίζεται η θέα ομόρων ιδιοκτησιών από την παραπάνω αναστήλωση. Επίσης επιτρέπεται η επισκευή και αποκατάσταση παλαιών κτιρίων αντιπροσωπευτικών της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής κατά την κρίση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου έστω και αν οι απαιτούμενες να εκτελεσθούν εργασίες αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος και εφ' όσον η Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου διαπιστώσει μετά από αυτοψία ότι δεν εμποδίζεται η θέα των ομόρων ιδιοκτησιών. Η παραπάνω επέμβαση γίνεται εφ' όσον υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για την ακριβή αρχική μορφή του κτιρίου (φωτογραφίες με βεβαίωση χρονολογίας θεωρημένες από το Δήμο ή εγκεκριμένα σχέδια ή βιβλιογραφικές μαρτυρίες κατά τα προηγούμενα).

 

12. Για την κατασκευή ή επισκευή των πεζοδρομίων ισχύει το άρθρο 24 του κτιριοδομικού κανονισμού. Πέραν αυτού κατά την έκδοση της οικοδομικής άδειας ελέγχονται ως προς το υψόμετρο οι πεδιλοδοκοί του δαπέδου της στοάς, ώστε να τηρείται η καθοριζόμενη στάθμη του δημοτικού κρασπέδου.

 

13. Απαγορεύεται η τοποθέτηση φωτεινών επιγραφών ή διαφημίσεων σε οποιαδήποτε θέση του ακινήτου των περιφράξεων του οικοπέδου ή του ακάλυπτου.

 

Απαγορεύεται επίσης η τοποθέτηση επιγραφών διαφημίσεων σε κοινόχρηστους χώρους σε δένδρα ή στύλους.

 

Επιτρέπονται μόνον οι περιορισμένων διαστάσεων επιτοίχιες επιγραφές που πληροφορούν για τυχόν χρήση των χώρων των κτιρίων εφ' όσον αυτές δεν καλύπτουν και δεν παραμορφώνουν τα αρχιτεκτονικά και μορφολογικά στοιχεία του κτιρίου (στηθαία, εξώστες, παραστάδες γείσα αετώματα κ.λ.π.).

 

Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η τοποθέτηση φωτεινών επιγραφών στο ισόγειο των καταστημάτων που αναφέρονται αποκλειστικά στο όνομα και στο αντικείμενο των εργασιών τους.

 

Οι φωτεινές επιγραφές στα ισόγεια των καταστημάτων έστω και αν τοποθετούνται μέσα στις προσθήκες έχουν χρώμα σταθερό και συνεχές και αποτελούνται από μεμονωμένα στοιχεία γράμματα και αριθμούς.

 

Για τις υφιστάμενες επιγραφές και διαφημίσεις ορίζεται προθεσμία 3 μηνών μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος για την απομάκρυνσή τους. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 20 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

Δεν επιτρέπεται η χρήση και η κατάληψη (τραπέζια, τέντες, καρέκλες, προθήκες καταστημάτων, πάγκοι πλανόδιων πωλητών) των δρόμων και πεζοδρόμων για την εξυπηρέτηση και υπαίθρια επέκταση των καταστημάτων της περιοχής, προκειμένου να μην εμποδίζεται η κυκλοφορία των οχημάτων.

 

Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η τοποθέτηση τραπεζιών και τεντών σε περιορισμένα τμήματα πλατειών, πλατωμάτων, πεζοδρομίων και πεζοδρόμων με άδεια σχετική που χορηγεί ο Δήμος Πατρέων ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου που καθορίζει τη θέση τους και την επιφάνεια που θα καταλαμβάνουν.

 

Για τη μορφή και τα υλικά των παραπάνω αντικειμένων γνωμοδοτεί η Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

pd.25.4.96.1

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.