Προεδρικό διάταγμα 192/95 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από τις αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του παρόντος στο Δήμο Πειραιώς εξαιρούνται:

 

1) Η έγκριση τροποποιήσεων εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων που αφορούν παραδοσιακούς οικισμούς ή παραδοσιακά τμήματα της πόλης ή τροποποιήσεων που θίγουν διατηρητέα κτίρια ή το άμεσο περιβάλλον τους ή παραδοσιακά στοιχεία υπαίθριου εξοπλισμού

 

2) Η έγκριση τροποποιήσεων σχεδίων πόλεων για καθορισμό χώρων ανέγερσης κτιρίων υπερτοπικής σημασίας, όπως κτιρίων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, περιφερειακών ή νομαρχιακών νοσοκομείων με την έννοια του άρθρου 8 του [Ν] 1397/1983 Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΦΕΚ 143/Α/1983), κτιρίων πρεσβειών, υπηρεσιών Υπουργείων και Νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

 

3) Θέματα τροποποιήσεων εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων για τα οποία έχει γνωμοδοτήσει μέχρι της δημοσίευσης του παρόντος το αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις Συμβούλιο Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.