Προεδρικό διάταγμα 192/95 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο Δήμο Πειραιώς μεταβιβάζονται οι ακόλουθες αρμοδιότητες οι οποίες ασκούνται από το Δημοτικό Συμβούλιο αυτού:

 

α) Η τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως του Δήμου Πειραιώς. Η τροποποίηση αυτή ενεργείται σύμφωνα με την ισχύουσα σχετική νομοθεσία η οποία εφαρμόζεται ανάλογα.

 

β) Η κατά το άρθρο 8 του νομοθετικού διατάγματος της 17-07-1923 Περί σχεδίων πόλεων κλπ., όπως ισχύει, αναστολή εκδόσεως οικοδομικών αδειών και εκτελέσεων οικοδομικών εργασιών.

 

γ) Η επιβολή ή τροποποίηση προκηπίου μείωση του πλάτους του.

 

2. Η τροποποίηση του σχεδίου δεν επιτρέπεται να είναι αντίθετη προς τις κατευθύνσεις του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Πειραιώς, όπως αυτό εγκρίθηκε με την 78946/4063/1988 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 79/Δ/1988) σύμφωνα με τον νόμο 1337/1983 ή να μειώνει τη συνολική επιφάνεια των κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων στην ίδια πολεοδομική ενότητα και στο σύνολο της πόλης.

 

Από τις ως άνω αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου εξαιρείται η τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου εκατέρωθεν των αξόνων του βασικού οδικού δικτύου όπως αυτό καθορίζεται στην 65556/5073/09-10-1990 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 561/Δ/1990), καθώς και εκατέρωθεν εκείνων που χαρακτηρίζονται στους χάρτες που συνοδεύουν το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο ως ελεύθερες ή ταχείες λεωφόροι και ως αρτηρίες.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.