Προεδρικό διάταγμα 18/3/1924 - Άρθρο 17

Άρθρο 17


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ουδείς δύναται να κατασκευάσει άνευ αδείας έργα εν τη κοίτη και τη περιοχή των πλημμυρών, ποταμών, χειμάρρων, ρυάκων, οχετών και διωρύγων.

 

2. Η άδεια χορηγείται υπό του Νομάρχου κατόπιν γνωμοδοτήσεως του αρμοδίου Νομομηχανικού, εφ' όσον τα ζητούμενα έργα δεν παραβλάπτουν την δίαιτα των υδάτων, την δημόσια υγείαν και επιφέρουν βλάβη εις δικαιώματα τρίτων. Οι γραμμές μέχρι των οποίων νοείται υφισταμένη η απαγόρευσις του προηγουμένου άρθρου, καθορίζονται εν περιπτώσει αμφισβητήσεως υπό του Νομάρχου, μετά γνώμη του Επιθεωρητού των Δημοσίων Έργων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.