Προεδρικό διάταγμα 18/3/1924 - Άρθρο 16

Άρθρο 16


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ελώδεις εστίες παρουσιαζόμενες εντός ή πέριξ συνοικισμού ή εντός ακτίνας 2 km και απαιτούσες, κατά γνωμοδότηση του Επιθεωρητού ή Νομομηχανικού ή Υγειονομικού Συμβούλου απλές προς αποξήρανση αυτών εργασίας, αποξηραίνονται δια προσωπικής εργασίας υπό των κατοίκων του συνοικισμού. Η απόφασις περί αποξηράνσεως τοιούτων ελών δια προσωπικής εργασίας λαμβάνεται παρά του Νομάρχου, είτε αυτεπαγγέλτως, είτε προσκαλουμένου υπό του προέδρου της κοινότητος. Ο καταρτισμός των καταλόγων των υπόχρεων εις προσωπικήν εργασίαν, ως και ο τρόπος καταβολής της εργασίας ή του αντιτίμου αυτής, κανονίζεται κατά τα άρθρα 26-31 του νόμου [Ν] 3427/1909, ως ούτος τροποποιήθηκε δια του νόμου [Ν] 3822/1911. Οι μηχανικοί του Κράτους, καλούμενοι παρά του οικείου Νομάρχου, όπως δώσουν οδηγίας ή να εκτελέσουν αναγκαίες χωροσταθμήσεις δια τα έργα ταύτα υποχρεούνται να ενεργήσουν ως εάν επρόκειτο περί επειγούσης υπηρεσίας του Κράτους.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.