Προεδρικό διάταγμα 15/6/95

ΠΔ 15-06-1995: Τροποποίηση του από 26-09-1979 προεδρικού διατάγματος Περί χαρακτηρισμού ως παραδοσιακών των υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών της ευρύτερης περιοχής Ζαγορίου (Ηπείρου) και καθορισμού ειδικών όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτού (ΦΕΚ 615/Δ/1979)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 15-06-1995: Τροποποίηση του από 26-09-1979 προεδρικού διατάγματος Περί χαρακτηρισμού ως παραδοσιακών των υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών της ευρύτερης περιοχής Ζαγορίου (Ηπείρου) και καθορισμού ειδικών όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτού (ΦΕΚ 615/Δ/1979), (ΦΕΚ 423/Δ/1995), 20-06-1995.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. (ΦΕΚ 228/Α/1923) όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985) όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του νόμου 1772/1988 Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες σχετικές διατάξεις (ΦΕΚ 91/Α/1988).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 154/Α/1992) Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992).

 

4. Τις από 16-10-1989, 06-11-1992, 03-02-1994 και 10-05-1994 αιτιολογικές εκθέσεις - εισηγήσεις της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού - Τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών.

 

5. Την 42/1989 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Λιγκιάδων.

 

6. Τις 84/1989 και 16/1993 γνωμοδοτήσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Πέτρας.

 

7. Την 85/1989 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Βοτονασίου.

 

8. Την 51/1989 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Κλειδωνιάς.

 

9. Την 46/1989 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Σκαμνελλίου.

 

10. Τις 127/1989 και 7/1993 γνωμοδοτήσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Μηλέας-Μετσόβου.

 

11. Την 50/1989 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Κρανούλας.

 

12. Την 42/1989 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Πάπιγκου.

 

13. Την 72/1989 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Ιτέας.

 

14. Τις 66/1989 και 9/1993 γνωμοδοτήσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Κρύας.

 

15. Την 7/1993 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Μάζιας.

 

16. Την 17/1993 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Καβαλλαρίου.

 

17. Την 17/1993 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Ελαφότοπου.

 

18. Τα 98675/10621/11-12-1992 και 55843/1811/17-03-1994 έγγραφα της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού (Τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών) προς τις αναφερόμενες σ' αυτά Κοινότητες και ότι πέρασε άπρακτη η προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου 1577/1985 για τις Κοινότητες: Άνω Πεδινών, Αρίστης, Βίτσας, Βραδέτου, Δικορύφου, Δίλοφου, Ελάτης, Καπέσοβου, Κάτω Πεδινών, Κήπων, Κουκουλίου, Μονοδενδρίου, Μεγάδων, Πάπιγκου, Σκαμνελλίου, Τσεπέλοβου, Φραγκάδων, Βρυσοχωρίου, Βοβούσης, Βοτονασίου, Γρεβενιτίου, Διποτάμου, Ελατοχωρίου, Ηλιοχωρίου, Κλειδωνιάς, Καστανώνα, Λαίστης, Λεπτοκαρυάς, Μακρίνου, Νέου Αμαρουσίου, Τριστένου, Φλαμπουραρίου, Μανασσή, Λιγκιάδων, Καλουτά, Αμφιθέας, Περάματος, Περιβλέπτου, Ιτέας, Κρανούλας, Ανθρακίτη, Δεματίου, Κρυόβρυσης, Ασπραγγέλων, Αγίου Μηνά, Μεσοβουνίου Χρυσοβίτσης και Καλλιθέας.

 

19. Τις 751/1992, 67/1994 και 248/1994 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

20. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

21. Την 190/1995 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 15-06-1995

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.