Προεδρικό διάταγμα 149/87 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Διευθύνουσα Υπηρεσία Προϊσταμένη Αρχή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα αρμόδια Όργανα στα οποία αναφέρεται το προηγούμενο άρθρο είναι ειδικότερα:

 

1. Διευθύνουσα Υπηρεσία ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία

 

α) Οι Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για έργα:

 

i) Άνω των 50.000.000 δραχμών των διεθνών Κρατικών Αερολιμένων Αθηνών (ΚΑΑ), Θεσσαλονίκης (Μακεδονία), Ηρακλείου (Νίκος Καζαντζάκης), Κέρκυρας (Ιωάννης Καποδίστριας) και Ρόδου (Διαγόρας).

 

ii) Ανεξαρτήτως ποσού των λοιπών κρατικών Αερολιμένων εσωτερικών και διεθνών συγκοινωνιών, των ραδιοβοηθημάτων, Radar και Τηλεπικοινωνιακών σταθμών, που προβλέπονται από τον Οργανισμό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

 

β) Η Διεύθυνση Τεχνικής Συντήρησης του Κρατικού Αερολιμένα Αθηνών και τα αντίστοιχα Τμήματα Τεχνικής Συντήρησης των Διεθνών Κρατικών Αερολιμένων Μακεδονία, Νίκος Καζαντζάκης, Ιωάννης Καποδίστριας και Διαγόρας για έργα μέχρι του ποσού των 50.000.000 δραχμών.

 

2. Προϊσταμένη Αρχή ή Εποπτεύουσα Αρχή

 

α) Για την περίπτωση (α) της προηγουμένης παραγράφου του παρόντος άρθρου ο Διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

 

β) Για την περίπτωση (β) της προηγουμένης παραγράφου του παρόντος άρθρου, οι αντίστοιχοι Αερολιμενάρχες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο μόνο του προεδρικού διατάγματος 384/1994 (ΦΕΚ 215/Α/1994).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.