Νομοθετικό διάταγμα 2934/54 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Προκειμένης της εφαρμογής των προς ανοικοδόμηση των σεισμοπλήκτων Νήσων Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και Ιθάκης εγκριθησομένων σχεδίων ρυμοτομίας, η κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 51 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων των πόλεων κ.λ.π. ως τούτο αντικαθίσταται δια του άρθρου 1 του παρόντος νομοθετικού διατάγματος, απόφασις του αρμοδίου Υπουργού εκδίδεται μετά γνώμη τριμελούς επιτροπής αποτελούμενης, 1) εξ ενός Πρωτοδίκου ή Ειρηνοδίκου της περιφέρειας εν η τα υπό αναδασμό ακίνητα, οριζομένου, μετά του αναπληρωτού του εν περιπτώσει απουσίας ή κωλύματος, υπό του οικείου Προέδρου Πρωτοδικών, 2) εκ του οικείου Νομομηχανικού ή του αναπληρωτού του δια την περίπτωσιν απουσίας ή κωλύματος και 3) εξ ενός ετέρου τεχνικού δημοσίου υπαλλήλου εκ των υπηρετούντων εις την περιφέρεια εν η τα υπό αναδασμό ακίνητα, οριζομένου μετά του αναπληρωτού του υπό του οικείου Νομάρχου. Η ως άνω επιτροπή γνωμοδοτεί αιτιολογημένα επί των υποβληθεισών κατά της πράξεως αναδασμού ενστάσεων και παρατηρήσεων.

 

2. Προκειμένης της εφαρμογής των προς ανοικοδόμηση των σεισμοπλήκτων Νήσων Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και Ιθάκης εγκριθησομένων σχεδίων ρυμοτομίας, το κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 51 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων των πόλεων κ.λ.π. ως τούτο αντικαθίσταται δια του άρθρου 1 του παρόντος νομοθετικού διατάγματος, όριον των 50 m2 περιορίζεται εις 30 m2.

 

3. Προκειμένης της εφαρμογής των προς ανοικοδόμηση των σεισμοπλήκτων νήσων Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και Ιθάκης εγκριθησομένων σχεδίων ρυμοτομίας επιτρέπεται όπως, δια κοινών αποφάσεων των Υπουργών Συντονισμού και Οικονομικών, μέρος των κατά τις παραγράφους 5, 6 ή και 7 του άρθρου 51 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων των πόλεων κ.λ.π., ως τούτο αντικαθίσταται δια του άρθρου 1 του παρόντος νομοθετικού διατάγματος αποζημιώσεων των οφειλομένων προς την Κτηματική Ομάδα, παρά ιδιοκτητών λόγω του αναδασμού, ή και το σύνολον ακόμη των τοιούτων αποζημιώσεων, καταβάλλεται προς την Κτηματική Ομάδα υπό του Δημοσίου, απαλλασσομένων αντιστοίχως από της καταβολής των υπόχρεων ιδιοκτητών. Δια κοινών, αποφάσεων των αυτών Υπουργών επιτρέπεται όπως αναστέλλεται δια ορισμένο χρονικόν διάστημα, ή και οριστικώς η κατά την παράγραφο 14 του αυτού ως άνω άρθρου 51 εγγραφή υποθήκης υπέρ της Κτηματικής Ομάδος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.