Νόμος 1845/89 - Άρθρο 30

Άρθρο 30: Προϋποθέσεις για την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας βιομηχανίας και βιοτεχνίας γεωργοχημικών - Τήρηση μητρώου - Επιτροπή ελέγχου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Γεωργίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εργασίας καθορίζονται, με την επιφύλαξη της εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 3 και 4 του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986), οι προϋποθέσεις για την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας βιομηχανίας και βιοτεχνίας γεωργοχημικών προϊόντων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τον έλεγχό τους, καθώς και τα αναγκαία στοιχεία για την τήρηση μητρώου αναγνωρισμένων βιομηχανιών και βιοτεχνιών γεωργοχημικών.

 

2. Με την ίδια απόφαση συνιστάται επιτροπή ελέγχου των βιομηχανιών και βιοτεχνιών γεωργοχημικών και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής. Ως προς τον ειδικότερο έλεγχο για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των παραπάνω βιομηχανικών και βιοτεχνικών μονάδων εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 6 του νόμου 1650/1986.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.