Βασιλικό διάταγμα 657/70 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Επιβλέψεως της εκτελέσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων κατά το ανωτέρω από [ΒΔ] 24-11-1953 βασιλικό διάταγμα, εφ' όσον:

 

1. Η κινητήριος αυτών ισχύς δεν υπερβαίνει τους 200 ίππους (μη συνυπολογιζομένης της εφεδρικής τοιαύτης).

 

2. Η εγκατάστασις δεν διαθέτει ατμολέβητας μείζονες της, συμφώνως προς τις διατάξεις του ως άνω υπ' αριθμού 277/1963 βασιλικού διατάγματος Β' κατηγορίας.

 

3. Η εγκατάστασις δεν διαθέτει κεντρική θέρμανση μείζονα των 150.000 θερμομονάδων.

 

4. Η ποσότης των εναποθηκευμένων υγρών καυσίμων δεν υπερβαίνει τα 1.000 m3.

 

5. Δεν πρόκειται περί εγκαταστάσεως, παραγωγής εκρηκτικών υλών ή εναποθηκεύσεως και εμφιαλώσεως υγραερίων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.