Βασιλικό διάταγμα 657/70 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Εκπονήσεως μελετών μηχανολογικών εγκαταστάσεων κατά το από [ΒΔ] 24-11-1953 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 346/Α/1953) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από [ΒΔ] 16-03-1950 βασιλικού διατάγματος περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απογραφής των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως μελετών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, επιβλέψεως της λειτουργίας αυτών εφ' όσον:

 

1. Η κινητήριος αυτών ισχύς δεν υπερβαίνει τους 50 ίππους (μη συνυπολογιζομένης της εφεδρικής τοιαύτης).

 

2. Η εγκατάστασις δεν διαθέτει ατμολέβητας μείζονες της, συμφώνως προς το βασιλικό διάταγμα 277/1963 (ΦΕΚ 65/Α/1963) περί ατμολεβήτων, εγκαταστάσεως και λειτουργίας αυτών, Γ' κατηγορίας.

 

3. Η εγκατάστασις δεν διαθέτει κεντρική θέρμανση μείζονα των 40.000 θερμομονάδων.

 

4. Η ποσότης των εναποθηκευμένων υγρών καυσίμων δεν υπερβαίνει τα 250 m3.

 

5. Δεν πρόκειται περί εγκαταστάσεως παραγωγής εκρηκτικών υλών ή εναποθηκεύσεως και εμφιαλώσεως υγραερίων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.