Προεδρικό διάταγμα 98/04 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Γνωμοδοτική Επιτροπή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Συνιστάται στο Υπουργείο Γεωργίας τριμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή αποτελούμενη από ένα δασολόγο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών ως πρόεδρο, ένα κτηνίατρο της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής, ένα ιχθυολόγο της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας. Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής αναπληρώνονται από υπαλλήλους του ιδίου κλάδου των αντιστοίχων Γενικών Διευθύνσεων. Χρέη γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί υπάλληλος της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, μετά από εισήγηση των αρμοδίων Γενικών Διευθύνσεων, ορίζονται τα μέλη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.