Προεδρικό διάταγμα 6/10/78 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Γραφεία, καταστήματα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προκειμένου δι' ανέγερση κτιρίων προοριζομένων δι' αμιγή χρήσιν γραφείων ή καταστημάτων το κτίριον δεν δύναται να υπερβαίνει τα 600 m2 εις το σύνολον των ορόφων.

 

Η αρχιτεκτονική μελέτη δια την ανέγερση των ανωτέρω κτιρίων εγκρίνεται υπό της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

Επιτρέπεται η ανέγερσις αμιγούς χρήσεως ειδικών καταστημάτων (υπεραγορές) κατά παρέκκλιση των διατάξεων του αυτού άρθρου και του άρθρου 1 του παρόντος από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος, εγκρινομένη δι' αποφάσεως του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος ή της αρχής εις την οποίαν έχει μεταβιβασθεί ή θα έχει μεταβιβασθεί εις το μέλλον η σχετική αρμοδιότης του ως άνω Υπουργού, μετά γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων και γνωμοδότηση της Διευθύνσεως Ρυθμιστικών Σχεδίων. Παρέκκλισις χορηγείται ως προς τα κάτωθι:

 

α) Ποσοστόν καλύψεως το οποίον δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 20%.

 

β) Το ύψος το οποίον δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 9 m.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου μόνου του από 18-04-1981 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 256/Δ/1981).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 10 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.