Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 53

Άρθρο 53: Αμοιβή μελέτης ανατιθέμενης κατά στάδια


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην περίπτωση που προηγούμενο στάδιο μελέτης μελετήθηκε από άλλο Μελετητή ή παρέχονται από τον Εργοδότη στον Μελετητή πλήρη στοιχεία των προηγούμενων σταδίων η συνολική αμοιβή του μελετώμενου σταδίου μελέτης αυξάνεται κατά 10%, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην οικεία προδιαγραφή ή στις οικείες διατάξεις αμοιβής.

 

2. Στην περίπτωση που με εντολή του Εργοδότη παραλείπεται η εκπόνηση του πρώτου ή δεύτερου σταδίου έργου ενός ή και όλων των προηγούμενων και ζητηθεί η σύνταξη απευθείας της μελέτης του τρίτου ή τελευταίου σταδίου αυτής, χωρίς παροχή από τον Εργοδότη στον Μελετητή στοιχείων των παραλειπομένων σταδίων, τότε καταβάλλεται στον Μελετητή η αμοιβή των εκπονηθέντων σταδίων μελέτης, προσαυξημένη κατά ποσοστό 50% της αμοιβής, που αντιστοιχεί στα στάδια που έχουν παραληφθεί, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην οικεία προδιαγραφή ή στους οικείους κανονισμούς αμοιβής.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.