Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Εφαρμογές ρυμοτομικών μελετών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Για την εφαρμογή ρυμοτομικής μελέτης ισχύουν τα παρακάτω:

 

1. Για τον ακριβή προσδιορισμό των αξόνων των οδών η αμοιβή ορίζεται σε 390 δραχμές ανά σημείο.

 

2. Στην περίπτωση ύπαρξης σοβαρών εμποδίων, που εμποδίζουν την ορατότητα, η τιμή αυξάνεται κατά 80%.

 

3. Ο προσδιορισμός κορυφών οικοδομικών τετραγώνων ή πολυγώνων αμείβεται με 104 δραχμές ανά κορυφή.

 

4. Η μεταφορά διανομής οικοπέδων επί του εδάφους αμείβεται με 585 δραχμές ανά οικόπεδο.

 

5. Η μόνιμη σήμανση των σημείων των αξόνων, των κορυφών των οικοδομικών τετραγώνων και οικοπέδων, αμείβεται με το άρθρο 6 παράγραφος 2.

 

6. Η μελέτη διανομής στο χάρτη των προβλεπόμενων οικοπέδων αμείβεται με 65 δραχμές ανά οικόπεδο.

 

7. Η διπλή γεωμετρική χωροστάθμηση των αξόνων των οδών, των κρασπέδων, των κατωφλίων κ.λ.π. για τη μελέτη της ερυθράς και τη μελέτη αποχετεύσεων αμείβεται με 3,250 δραχμές ανά χιλιόμετρο.

 

 

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.