Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Φωτοπροσδιορισμοί


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την αναγνώριση στο έδαφος, βάσει αεροφωτογραφιών, φωτοσταθερών σημείων, σύνταξη σκαριφήματος, επισήμανση, γωνιομέτρηση, υπολογισμό συντεταγμένων και υψομέτρων για κάθε σημείο, η τιμή ορίζεται όπως ο παρακάτω πίνακας:

 

Α/Α

Κλίμακα του διαγράμματος που θα αποδοθεί

Διατομών

δραχμές

Ταχυμετρικώς

δραχμές

1

Μέχρι 1:2000

2.300

130

2

Από 1:5000 έως 1:20000

2.800

130

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο 14 του προεδρικού διατάγματος 515/1989 (ΦΕΚ 219/Α/1989).

 

2. Στην περίπτωση μόνιμης σήμανσης των φωτοσταθερών σημείων προστίθεται η τιμή της αντιστοίχου σήμανσης ως αυτή έχει καθορισθεί εν τοις παραγράφους 1 του άρθρου 5 ή 2 του άρθρου 6.

 

3. Στην περίπτωση κατά την οποία η Υπηρεσία παράσχει στον ανάδοχο ηλεκτρονικά μέσα για την μέτρηση των αποστάσεων, από τις ανωτέρω τιμές αφαιρούνται δραχμές 65 ανά σημείο.

 

4. Στην περίπτωση κατά την οποία ο υπολογισμός των συντεταγμένων των σημείων γίνεται από την Υπηρεσία με τη συμπλήρωση ειδικού εντύπου από τον ανάδοχο που περιλαμβάνει τα αναγκαία στοιχεία υπολογισμού, από τις ανωτέρω τιμές αφαιρούνται δραχμές 117 ανά σημείο.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.