Προεδρικό διάταγμα 59/18 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Χονδρεμπόριο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στις περιοχές χονδρεμπορίου, επιτρέπονται μόνο:

 

(1) Κατοικία για προσωπικό ασφαλείας των εγκαταστάσεων.

 

(9) Χώροι συνάθροισης κοινού.

 

(10) Εμπόριο και παροχή προσωπικών υπηρεσιών.

 

Επιτρέπονται μόνο Καταστήματα παροχής υπηρεσιών (10.2), Υπεραγορές (10.3), Πολυκαταστήματα (10.4), Εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων - εκθεσιακά κέντρα (10.6)

 

(11) Γραφεία / Κέντρα Ερευνών / Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων.

 

Επιτρέπονται μόνο Γραφεία και Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων.

 

(12) Εστίαση.

 

(13) Αναψυκτήρια.

 

(15) Τουριστικά καταλύματα (μόνο κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα).

 

(16) Στάθμευση (κτίρια - γήπεδα) χωρίς περιορισμό είδους και βάρους.

 

(17) Πρατήρια παροχής καυσίμων και ενέργειας

 

(18) Πλυντήρια - λιπαντήρια αυτοκινήτων.

 

(19) Συνεργεία επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων χωρίς περιορισμό είδους και βάρους - μηχανημάτων έργων (Σ.Ε.Μ.Ε.) και αγροτικών μηχανημάτων.

 

(20) Αποθήκες.

 

(21) Εγκαταστάσεις Εφοδιαστικής με χαμηλής όχλησης δευτερεύουσες δραστηριότητες.

 

(22) Επαγγελματικά εργαστήρια.

 

(23) Βιομηχανικές και Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις χαμηλής όχλησης.

 

(26) Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

 

(27) Κέντρα τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΙΚΤΕΟ, ΚΤΕΟ).

 

(29) Εγκαταστάσεις ανακύκλωσης συσκευασιών και υλικών.

 

(30) Γωνιές ανακύκλωσης και πράσινα σημεία (μικρά, μεγάλα).

 

(32) Χώρος επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων.

 

(34) Εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

 

(39) Κέντρα Αποτέφρωσης Νεκρών και Οστών

 

(48.1) Κατασκευές για:

 

α) τη διαμόρφωση του εδάφους, όπως κλίμακες, τοίχοι, διάδρομοι, κεκλιμένα επίπεδα, μηχανικά μέσα κάλυψης υψομετρικών διαφορών, καθώς και κατασκευές για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή/και εμποδιζόμενων ατόμων,

 

β) τον εξωραϊσμό και την αισθητική τους αναβάθμιση, τον εξοπλισμό και την ασφάλειά τους και γενικά κατασκευές για την εξυπηρέτηση του προορισμού των χώρων αυτών,

 

(48.2) Εγκαταστάσεις:

 

α) Οι κατασκευές δικτύων υποδομής και εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας, μετά των παραρτημάτων αυτών (υπέργειων και υπόγειων).

 

β) Η εγκατάσταση σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, θορύβου και μετεωρολογικών παραμέτρων με τον αναγκαίο εξοπλισμό.

 

γ) Υπέργειοι και υπόγειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου.

 

δ) Η εγκατάσταση κεντρικών λεβήτων ή μονάδων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης) για τηλεθέρμανση.

 

ε) Η εγκατάσταση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

 

στ) Η εγκατάσταση μονάδων αφαλάτωσης και λοιπών συστημάτων επεξεργασίας νερού για την υδροδότηση δημοτικών δικτύων, μετά των συνοδών έργων που απαιτούνται, για την πλήρη λειτουργία αυτών.

 

Οι πιο πάνω με κωδικό (9), (12) και (15) χρήσεις αποτελούν υποστηρικτικές δραστηριότητες της κύριας χρήσης χονδρεμπορίου και επιτρέπονται μόνο με την προϋπόθεση ότι αποτελούν τμήμα των εγκαταστάσεων χονδρικού εμπορίου ή εξυπηρετούν τις ανάγκες των εγκατεστημένων επιχειρήσεων και εργαζομένων σε αυτές. Οι χρήσεις αυτές δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 30% της συνολικής έκτασης των γηπέδων του υποδοχέα. Στο παραπάνω ποσοστό συμπεριλαμβάνονται και οι υπόλοιπες χρήσεις του τριτογενούς τομέα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 44 του νόμου 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/2020).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.