Προεδρικό διάταγμα 59/18 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Παραγωγικές δραστηριότητες υψηλής όχλησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στις περιοχές που καθορίζονται ως χώροι υποδοχής δραστηριοτήτων υψηλής όχλησης, επιτρέπονται μόνο :

 

(1) Κατοικία για το προσωπικό ασφαλείας των εγκαταστάσεων.

 

(2) Κοινωνική πρόνοια.

 

(4.1) Μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις.

 

(9) Χώροι συνάθροισης κοινού.

 

(10) Εμπόριο και Παροχή προσωπικών υπηρεσιών.

 

Επιτρέπονται μόνο Καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών (10.2) και Εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων - εκθεσιακά κέντρα (10.6).

 

(11) Γραφεία/ Κέντρα έρευνας/Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων.

 

(12) Εστίαση.

 

(13) Αναψυκτήρια.

 

(16) Στάθμευση (κτίρια - γήπεδα) χωρίς περιορισμό είδους και βάρους.

 

(17) Πρατήρια παροχής καυσίμων και ενέργειας.

 

(18) Πλυντήρια λιπαντήρια αυτοκινήτων.

 

(19) Συνεργεία επισκευής και συντήρησης οχημάτων χωρίς περιορισμό είδους και βάρους, μηχανημάτων έργων (Σ.Ε.Μ.Ε.) και αγροτικών μηχανημάτων.

 

(20) Αποθήκες (χαμηλής, μέσης και υψηλής όχλησης).

 

(21) Εγκαταστάσεις Εφοδιαστικής.

 

(22) Επαγγελματικά εργαστήρια.

 

(23) Βιοτεχνικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

 

(26) Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

 

(27) Κέντρα τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΙΚΤΕΟ, ΚΤΕΟ).

 

(28) Σταθμοί μεταφόρτωσης απορριμμάτων.

 

(29) Εγκαταστάσεις ανακύκλωσης συσκευασιών και υλικών.

 

(30) Γωνιές ανακύκλωσης και πράσινα σημεία (μικρά, μεγάλα)

 

(32) Χώρος επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων.

 

(34) Εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

 

(37) Εγκαταστάσεις οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (OTKZ)

 

Οι πιο πάνω με κωδικό (2), (4), (9), (12) και (13) ειδικές χρήσεις, επιτρέπονται μόνο υπό την προϋπόθεση ότι αποτελούν τμήμα των βιομηχανικών ή βιοτεχνικών εγκαταστάσεων ή εξυπηρετούν τις ανάγκες των εργαζομένων σε αυτές. Οι χρήσεις αυτές δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 30% της συνολικής έκτασης των γηπέδων του υποδοχέα. Στο παραπάνω ποσοστό συμπεριλαμβάνονται και οι υπόλοιπες χρήσεις του τριτογενούς τομέα.

 

(48.1) Κατασκευές για:

 

α) τη διαμόρφωση του εδάφους, όπως κλίμακες, τοίχοι, διάδρομοι, κεκλιμένα επίπεδα, μηχανικά μέσα κάλυψης υψομετρικών διαφορών, καθώς και κατασκευές για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή/και εμποδιζόμενων ατόμων,

 

β) τον εξωραϊσμό και την αισθητική τους αναβάθμιση, τον εξοπλισμό και την ασφάλειά τους και γενικά κατασκευές για την εξυπηρέτηση του προορισμού των χώρων αυτών, (48.2) Εγκαταστάσεις:

 

α) Οι κατασκευές δικτύων υποδομής και εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας, μετά των παραρτημάτων αυτών (υπέργειων και υπόγειων).

 

β) Η εγκατάσταση σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, θορύβου και μετεωρολογικών παραμέτρων με τον αναγκαίο εξοπλισμό.

 

γ) Υπέργειοι και υπόγειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου.

 

δ) Η εγκατάσταση κεντρικών λεβήτων ή μονάδων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης) για τηλεθέρμανση.

 

ε) Η εγκατάσταση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

 

στ) Η εγκατάσταση μονάδων αφαλάτωσης και λοιπών συστημάτων επεξεργασίας νερού για την υδροδότηση δημοτικών δικτύων, μετά των συνοδών έργων που απαιτούνται, για την πλήρη λειτουργία αυτών.

 

(53) Έργα που αφορούν την αποκατάσταση και βελτίωση των υδατοαποθεμάτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 44 του νόμου 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/2020).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.