Προεδρικό διάταγμα 515/89 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Εφαρμογές υδραυλικών μελετών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο υπότιτλος του άρθρου 20 του αυτού προεδρικού διατάγματος 696/1974 και οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Άρθρο 20: Εφαρμογές υδραυλικών μελετών

 

1. Αρδευτικά - αποστραγγιστικά και σχετικά οδικά δίκτυα.

 

Για την αναγνώριση, τον προσδιορισμό του άξονα του έργου, τη γωνιομέτρηση, τη πλευρομέτρηση, την πύκνωση πασσάλων του άξονα, τη γεωμετρική χωροστάθμησή του, τους υπολογισμούς, τις σχεδιάσεις, το μελάνωμα, την κατά μήκος τομή, τις κατά πλάτος τομές κ.λ.π., με δύο κοινές φωτοτυπίες, δραχμές 6.500 ανά χιλιόμετρο ομάδας παράλληλων έργων και δραχμές 5200 ανά χιλιόμετρο, όπου δεν υπάρχουν παράλληλα έργα.

 

2. Σε περίπτωση που τα εδάφη καλύπτονται από δένδρα, σύμφωνα με τη έννοια της παραγράφου 9 του άρθρου 8, ανεξάρτητα εάν απαιτείται ή όχι μετατόπιση του άξονα του έργου, οι παραπάνω τιμές της παραγράφου 1 του παρόντος προσαυξάνονται κατά 80%. Σε περίπτωση που τα εδάφη καλύπτονται από νερά οι παραπάνω τιμές των εργασιών της παραγράφου 1 προσαυξάνονται κατά 30% αν δεν απαιτείται χρήση πλωτού μέσου και όταν απαιτείται χρήση πλωτού μέσου και όταν απαιτείται χρήση πλωτού κατά 80% ανεξάρτητα αν απαιτείται η όχι μετατόπιση του άξονα του έργου.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.