Προεδρικό διάταγμα 470/79

ΠΔ 470/1979: Περί του μετασχηματισμού των συντελεστών δόμησης σε εμβαδά κατά την εφαρμογή του νόμου 880/1979


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 470/1979: Περί του μετασχηματισμού των συντελεστών δόμησης σε εμβαδά κατά την εφαρμογή του νόμου 880/1979, (ΦΕΚ 138/Α/1979), 26-06-1979.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντες υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου 880/1979 περί καθορισμού ανωτάτου συντελεστού δομήσεως, εισαγωγής του θεσμού μεταφοράς συντελεστού δομήσεως και ετέρων τινών διαρρυθμίσεων της πολεοδομικής νομοθεσίας.

 

2. Την υπ' αριθμόν ΕΔ2Α/04/ΦΘ211/31-01-1979 απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 106/Β/1979) περί αντικαταστάσεως της υπ' αριθμού ΕΔ2/Α/04/59/ΦΘ211/29-03-1978 περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δημοσίων Έργων εις τον Υφυπουργό του αυτού Υπουργείου.

 

3. Την υπ' αριθμόν 487/1979 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Δημοσίων Έργων, αποφασίσαμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Εις τον Υφυπουργό Δημοσίων Έργων, ανατίθεμεν την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος.

 

Εν Αθήναις τη 18-06-1979

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

Ο Υφυπουργός Δημοσίων Έργων

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν διάταγμα καταργήθηκε με το άρθρο 25 του νόμου 2300/1995 (ΦΕΚ 69/Α/1995).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.