Προεδρικό διάταγμα 410/95 - Άρθρο 286

Άρθρο 286: Κατάργηση μικρών επιχειρήσεων - Τύχη προσωπικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι μικρές επιχειρήσεις που είχαν συσταθεί με το καταργηθέν άρθρο 255 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 76/1985, εξακολουθούν να λειτουργούν ως δημοτικές ή κοινοτικές υπηρεσίες μέχρις ότου μετατραπούν σε δημοτικές ή κοινοτικές επιχειρήσεις ή διαλυθούν.

 

Το Προσωπικό που υπηρετεί στις μικρές επιχειρήσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθίσταται προσωπικό της αμιγούς δημοτικής ή κοινοτικής επιχείρησης, που προκύπτει από την μετατροπή της μικρής. Το μόνιμο προσωπικό αποσπάται στην αμιγή δημοτική επιχείρηση με απόφαση του δημάρχου ή του προέδρου της κοινότητας για διάστημα μέχρι πέντε χρόνια. Η απόσπαση μπορεί να παραταθεί για άλλα πέντε χρόνια.

 

Ο χρόνος υπηρεσίας που διανύεται με απόσπαση, λογίζεται για όλες τις συνέπειες ως συνεχής πραγματική υπηρεσία των υπαλλήλων στην οργανική τους θέση. Οι αποδοχές τους και οι ασφαλιστικές εισφορές που επιβάρυναν τους δήμους ή τις κοινότητες καταβάλλονται κατά το χρόνο της απόσπασης από την επιχείρηση.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.