Προεδρικό διάταγμα 410/95 - Άρθρο 252

Άρθρο 252: Αγορά ακινήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις του άρθρου 248 εφαρμόζονται αναλόγως για την αγορά ιδιωτικών ακινήτων εκ μέρους δήμων και κοινοτήτων. Αν από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο κριθεί ότι μόνο ένα ακίνητο είναι κατάλληλο για την εκπλήρωση δημοτικού ή κοινοτικού σκοπού το ακίνητο μπορεί να αγοραστεί απευθείας, με απόφαση του συμβουλίου, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών του.

 

2. Επιτρέπεται η αγορά έτοιμου προς χρήση κτίσματος, με το λειτουργικό του εξοπλισμό, σύμφωνα με τους σχετικούς όρους διακήρυξης της δημοπρασίας. Για το σκοπό αυτόν καταρτίζεται προσύμφωνο, το οποίο προβλέπει τη σύναψη οριστικής σύμβασης μεταβίβασης και την παράδοση του έτοιμου προς χρήση οικοδομήματος εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας και σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παράγραφοι 1 και 2 τίθενται όπως τροποποιήθηκαν με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του νόμου 3345/2005 (ΦΕΚ 138/Α/2005)

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.