Προεδρικό διάταγμα 410/95 - Άρθρο 241

Άρθρο 241: Ακίνητη περιουσία σε περίπτωση αναγνωρίσεως δήμου ή κοινότητας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε περίπτωση που ένας συνοικισμός αποσπάται από ένα δήμο ή μία κοινότητα και αναγνωρίζεται ως ιδιαίτερη κοινότητα, ισχύουν ως προς την ακίνητη περιουσία τα ακόλουθα:

 

α) Τα ακίνητα του συνοικισμού που είχαν περιέλθει στο δήμο ή την κοινότητα από όπου τώρα αποσπάται, περιέρχονται στο συνοικισμό που αναγνωρίζεται ως κοινότητα.

 

β) Τα ακίνητα που βρίσκονται στην Περιφέρεια του συνοικισμού και ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του δήμου ή της κοινότητας, από όπου αποσπάται ο συνοικισμός, παραμένουν στην κυριότητα του δήμου ή της κοινότητας, εκτός αν περιήλθαν στην κυριότητά τους για χάρη του συνοικισμού.

 

γ) Τα ακίνητα της Περιφέρειας του συνοικισμού, μαζί με τις εγκαταστάσεις που βρίσκονται επάνω σ' αυτά, που είναι προορισμένα για την εκπλήρωση δημοτικού ή κοινοτικού σκοπού, παραμένουν στην κυριότητα του δήμου ή της κοινότητας από όπου αποσπάσθηκε ο συνοικισμός, εκτός αν ήταν προορισμένα αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση του συνοικισμού.

 

δ) Τα κοινόχρηστα ακίνητα που βρίσκονται στην Περιφέρεια του συνοικισμού, περιέρχονται στον αναγνωριζόμενο δήμο ή κοινότητα.

 

2. Τα δικαιώματα για αποκλειστική χρήση ακινήτων, που προϋπάρχουν υπέρ των κατοίκων του συνοικισμού, διατηρούνται.

 

3. Σε περίπτωση που γίνεται απόσπαση συνοικισμού από ένα δήμο ή μία κοινότητα και ένωσή του με άλλο δήμο ή κοινότητα τα αποτελέσματα που προβλέπονται στην παράγραφο 1 δημιουργούνται υπέρ του δήμου ή της κοινότητας με τον οποίο ενώνεται ο συνοικισμός και τα αποτελέσματα που προβλέπονται στη παράγραφο 2 δημιουργούνται υπέρ των κατοίκων του συνοικισμού.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.