Προεδρικό διάταγμα 410/95 - Άρθρο 227

Άρθρο 227: Λογοδοσία του προέδρου της κοινότητας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο πρόεδρος της κοινότητας, με προκήρυξή του, που τοιχοκολλείται πριν από οκτώ τουλάχιστο μέρες, καλεί τους δημότες έως την τελευταία Κυριακή του Μαΐου, σε κατάλληλο χώρο και ώρα, και λογοδοτεί προς αυτούς, για τα πεπραγμένα της κοινοτικής αρχής που αφορούν τη Διοίκηση και τη Διαχείριση των κοινοτικών υποθέσεων, κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε. Στη λογοδοσία είναι παρόν και το κοινοτικό συμβούλιο. Ο πρόεδρος της κοινότητας συγκαλεί το συμβούλιο σε συνεδρίαση πριν από τη λογοδοσία και το ενημερώνει για το περιεχόμενό της.

 

Για τη συνεδρίαση αυτή του συμβουλίου συντάσσεται πρακτικό.

 

2. Κάθε δημότης, κάτοικος ή φορολογούμενος, έχει δικαίωμα να διατυπώσει παρατηρήσεις σχετικές με τη λογοδοσία, στη συνέλευση αυτή.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.