Προεδρικό διάταγμα 410/95 - Άρθρο 217

Άρθρο 217: Έσοδα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα έσοδα είναι:

 

1) τακτικά, που προέρχονται:

 

α) από θεσμοθετημένους υπέρ αυτών πόρους,

β) από τα εισοδήματα της κινητής και ακίνητης περιουσίας,

γ) από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα,

δ) από φόρους, τέλη δικαιώματα και εισφορές και

ε) από τοπικά δυνητικά τέλη και εισφορές, και

 

2) έκτακτα, που προέρχονται:

 

α) από δάνεια, δωρεές κληροδοτήματα και κληρονομιές,

β) από εκποίηση περιουσιακών στοιχείων και

γ) από κάθε άλλη πηγή.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.