Προεδρικό διάταγμα 410/95 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Μεταδημότευση υποψηφίων στις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιτρέπεται η μεταδημότευση χωρίς τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παραγράφου 8 του άρθρου 18, όταν πρόκειται μόνο για την υποβολή υποψηφιότητας σε δημοτικές και κοινοτικές εκλογές στους δήμους και τις κοινότητες των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης και στους δήμους ή τις κοινότητες των νομών στην Περιφέρεια των οποίων υπάγεται ο δήμος ή η κοινότητα που ο υποψήφιος είναι ή ήταν πριν γραμμένος στα μητρώα αρρένων ή στα δημοτολόγια.

 

Αυτό το δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί από την 1η Αυγούστου του έτους διενέργειας των εκλογών μέχρι την προτεραία της καταθέσεως στο οικείο δικαστήριο της δηλώσεως καταρτίσεως των συνδυασμών. Η απόφαση μεταδημοτεύσεως εκδίδεται υποχρεωτικά εντός της αυτής προθεσμίας και είναι αμέσως εκτελεστή. Η απόφαση μεταδημοτεύσεως παύει να ισχύει μετά παρέλευση 3 μηνών από την ανακήρυξη των συνδυασμών, εφόσον αυτός που μεταδημότευσε δεν ανακηρυχθεί υποψήφιος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 18 του άρθρου 11 του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997).

 

2. Αυτοί που εγγράφονται σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο δεν αποκτούν δικαίωμα καρπώσεως των βοσκησίμων τόπων του δήμου ή της κοινότητας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.