Προεδρικό διάταγμα 410/95 - Άρθρο 167

Άρθρο 167: Υποχρεώσεις παρέδρων συνοικισμών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι πάρεδροι των συνοικισμών έχουν υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και όλων των επιτροπών, στις οποίες τους έχει τυχόν ορίσει το συμβούλιο και να επιτελούν τα λοιπά καθήκοντά τους όπως προβλέπει ο νόμος. Επίσης, έχουν υποχρέωση μέσα στα πλαίσια των καθηκόντων τους να εκτελούν με επιμέλεια, κάθε εργασία που τους ανατίθεται νόμιμα από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο.

 

2. Ο πάρεδρος του συνοικισμού εκφράζει τη γνώμη του και ψηφίζει με απόλυτη ελευθερία, αποβλέποντας πάντοτε στην ευσυνείδητη εξυπηρέτηση του συμφέροντος των κατοίκων του συνοικισμού που εκπροσωπεί μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων γενικά του δήμου ή της κοινότητας.

 

3. Αν ένας πάρεδρος επιθυμεί να μην εκτελεί τις υποχρεώσεις του για διάστημα που υπερβαίνει τις τριάντα μέρες πρέπει να έχει τη σύμφωνη γνώμη του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.

 

4. Αν ένας πάρεδρος δεν εκτελεί τις υποχρεώσεις του για διάστημα που υπερβαίνει τους έξι μήνες, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, κηρύσσεται έκπτωτος με εφαρμογή των διαδικασιών που καθορίζονται στα άρθρα 184 και 185 και καλείται αναπληρωματικός του ίδιου συνδυασμού.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.