Προεδρικό διάταγμα 410/95 - Άρθρο 150

Άρθρο 150: Εκλογή προέδρου και αντιπροέδρου του συμβουλίου δημοτικού διαμερίσματος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στον πρώτο και στον τρίτο χρόνο της δημοτικής περιόδου, την πρώτη Κυριακή του Ιανουαρίου το συμβούλιο του δημοτικού διαμερίσματος συνέρχεται, ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τους περισσότερους ψήφους και σε περίπτωση ισοψηφίας εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρό του. Για την εκλογή εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 107 για την Εκλογή Προεδρείου, του δημοτικού συμβουλίου.

 

2. Για την εκλογή νέου προέδρου και αντιπροέδρου του συμβουλίου του δημοτικού διαμερίσματος σε περίπτωση που οι θέσεις τους μείνουν κενές επειδή αυτοί που έχουν εκλεγεί εξέπεσαν ή παραιτήθηκαν ή πέθαναν ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 91.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.