Προεδρικό διάταγμα 323/89 - Άρθρο 24

Άρθρο 24: Αποκλειστικές αρμοδιότητες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δήμων και των κοινοτήτων ανήκουν οπωσδήποτε:

 

α) Η κατασκευή, η συντήρηση και η λειτουργία συστημάτων υδρεύσεως.

 

β) Η κατασκευή, η συντήρηση και η λειτουργία των συστημάτων υπονόμων και αποχετεύσεως.

 

γ) Η κατασκευή και η συντήρηση δημοτικών ή κοινοτικών οδών, πλατειών και γεφυρών.

 

δ) Η καθαριότητα καθώς και η συλλογή, η αποκομιδή, διάθεση και η επεξεργασία των απορριμμάτων.

 

ε) Η κατασκευή, η συντήρηση και η λειτουργία των δημοτικών ή κοινοτικών αλσών και κήπων, των υπαιθρίων κοινοχρήστων χώρων αναψυχής και των εξωραϊστικών χώρων.

 

στ) Η αστική συγκοινωνία.

 

ζ) Η κατασκευή και η συντήρηση δημοτικών ή κοινοτικών αγορών και τόπων αγορών καθώς και ζωαγορών και η ρύθμιση της λειτουργίας τους.

 

η) Η κατασκευή και η συντήρηση δημοτικών ή κοινοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων, κέντρων νεότητας και παιδικών χαρών.

 

θ) Η κατασκευή κάθε δημοτικού ή κοινοτικού κτιριακού έργου, που προορίζεται για οποιονδήποτε κοινωφελή σκοπό, καθώς και δημοτικών ή κοινοτικών καταστημάτων.

 

ι) Η ίδρυση, η συντήρηση και η λειτουργία κοιμητηρίων.

 

ι)α) Η τοποθέτηση και η λειτουργία μετρητών ή εγκαταστάσεων αναγκαίων για τη ρύθμιση της σταθμεύσεως σε κοινόχρηστους χώρους.

 

ι)β) Η μέριμνα για την εξασφάλιση γης για τη βοσκή των ζώων των δημοτών και η βελτίωση των βοσκοτόπων.

 

2. Η σύσταση, κατάργηση και ρύθμιση της λειτουργίας των εμποροπανηγύρεων και ο ορισμός του τόπου και του χρόνου τέλεσής τους αποφασίζεται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Οι διατάξεις του άρθρου 30 ισχύουν και για τη λειτουργία των εμποροπανηγύρεων. Κατ' εξαίρεση για τη λειτουργία των εμποροπανηγύρεων γενικότερης τοπικής σημασίας, που έχουν καθιερωθεί εθιμικά ή με διατάγματα, μπορεί ύστερα από σύμφωνη γνώμη του νομαρχιακού συμβουλίου ν' αποφασίζει ο νομάρχης για τη λειτουργία τους, αν για οποιοδήποτε λόγο αρνείται το δημοτικό ή το κοινοτικό συμβούλιο. Στην περίπτωση αυτή ισχύει ο τόπος, χρόνος και τρόπος λειτουργίας των προηγουμένων ετών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 24 καταργήθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 41 του νόμου 2218/1994 (ΦΕΚ 90/Α/1994).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.