Προεδρικό διάταγμα 30/07 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Τίτλος - Αρμοδιότητες - Έδρα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων για την εκτέλεση του έργου αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων μείζονος περιοχής Θεσσαλονίκης η οποία συνεστήθη αρχικά με το άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος 132/1983 (ΦΕΚ 59/Α/1983) και επανασυστήθηκε με το άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 486/1988 (ΦΕΚ 219/Α/1988) είναι αρμόδια για τα σημαντικά έργα:

 

α) Ενίσχυσης του συστήματος ύδρευσης της Θεσσαλονίκης από τα νερά του Αλιάκμονα.

β) Αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων μείζονος περιοχής Θεσσαλονίκης και

γ) Αντιπλημμυρικής προστασίας στην εκάστοτε περιοχή δραστηριότητας της Εταιρίας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης.

 

Η αρμοδιότητα της Ειδικής Υπηρεσίας συνίσταται στην εκπόνηση των πάσης φύσεως μελετών, καθώς και στον έλεγχο και την εποπτεία αυτών, ως επίσης και στην επίβλεψη, τον έλεγχο και την εποπτεία κατασκευής των έργων του παραπάνω εδαφίου.

 

Για τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας η αρμοδιότητα επεκτείνεται και στο αντικείμενο συντήρησης.

 

2. Η ανωτέρω Ειδική Υπηρεσία για την εκπόνηση των μελετών και την κατασκευή των έργων ασκεί τις αρμοδιότητες της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την εκτέλεση των δημοσίων έργων, καθώς και για την εκπόνηση μελετών. Η άσκηση της αποφασιστικής αρμοδιότητας της Προϊσταμένης Αρχής γίνεται εφόσον η αρμοδιότητα αυτή της έχει εκχωρηθεί από τον Υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων βάσει των διατάξεων του άρθρου 29 του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985), όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 54 του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

3. Έδρα της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για την εκτέλεση του έργου αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων μείζονος περιοχής Θεσσαλονίκης, ορίζεται η Θεσσαλονίκη και η διάρκεια λειτουργίας της ορίζεται τριετής από την έναρξη ισχύος του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρατάθηκε με το άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος 52/2010 (ΦΕΚ 91/Α/2010).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.