Προεδρικό διάταγμα 28/80 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Τεύχη δημοπρατήσεως


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα τεύχη δημοπρατήσεως άτινα αποτελούν τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και προμήθειας είναι κατά σειράν ισχύος τα κατωτέρω:

 

α)Η διακήρυξις δημοπρασίας

β) Το Τιμολόγιον

γ) Ο Προϋπολογισμός

δ) Η ειδική Συγγραφή υποχρεώσεων

ε) Η Γενική Συγγραφή υποχρεώσεων

στ) Η Τεχνική Περιγραφή του Έργου

ζ) Τα τεχνικού περιεχομένου στοιχεία, διαγράμματα και

η) Τα σχέδια της μελέτης.

 

Προκειμένου περί προμηθειών η έργων δι' να διενεργήθηκε δημοπρασία δια συμπληρώσεως τιμολογίου, τιμολόγιον και προϋπολογισμός νοούνται τα της προσφοράς.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.