Προεδρικό διάταγμα 25/2/97b - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

I. Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων καθορίζονται ως εξής:

 

1. Για τα οικοδομικά τετράγωνα 21,22,24,41,42,43,44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 και 53:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 15 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 400 m2.

 

2. Για τα οικοδομικά τετράγωνα 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39 και 40 η αρτιότητα καθορίζεται από το εμβαδόν των οικοδομικών τετραγώνων όπως φαίνεται στο σχετικό διάγραμμα του άρθρου 1.

 

3. Το μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων ορίζεται ως εξής:

 

α. Για τα οικοδομικά τετράγωνα 21, 22, 25, 26 και 53 25% της επιφανείας τους.

β. Για τα οικοδομικά τετράγωνα 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 50% της επιφανείας τους.

 

4. Ο συντελεστής δόμησης ορίζεται ως εξής:

 

α. Για το οικοδομικό τετράγωνο 21: 0.8.

β. Για τα οικοδομικά τετράγωνα 22, 24, 25, 26, 34 και 53: 0.6.

γ. Πα τα οικοδομικά τετράγωνα: 27, 28, 29, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 και 51: 0.4.

 

Β. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των κοινωφελών χώρων όπως καθορίζονται στο άρθρο 2 του παρόντος ορίζονται ως εξής:

 

1. Χώρος γυμνασίου - λυκείου

 

α. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 50% της επιφανείας του χώρου,

β. Συντελεστής δόμησης: 0.4.

 

2. Χώρος Νηπιαγωγείου:

 

α. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 50% της επιφανείας του χώρου,

β. Συντελεστής δόμησης: 0.5.

 

3. Χώρος δημοτικού σχολείου:

 

α. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 50% της επιφανείας του χώρου,

β. Συντελεστής δόμησης: 0.25.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.