Προεδρικό διάταγμα 20/10/83 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Χαρακτηρίζεται ως παραδοσιακό τμήμα της περιοχής Αλών ίων του Δήμου Κηφισιάς, που περικλείεται από τις οδούς Κηφισιάς, Κασσαβέτη, Κυριαζή και συμπεριλαμβάνει τα οικόπεδα που έχουν πρόσωπο στην οδό Κυριαζή και βρίσκονται έξω από το περίγραμμα όπως αυτό σημειώνεται με συνεχή γραμμή στο πρωτότυπο διάγραμμα το θεωρημένο από τον Προϊστάμενο της Διευθύνσεως Πολεοδομικών Εφαρμογών με την υπ' αριθμόν 56947/1983 πράξη του σε κλίμακα 1:5000 του οποίου αντίτυπο δημοσιεύεται με το παρόν Διάταγμα.

 

2. Στην περιοχή που αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφος 1 ισχύουν οι διατάξεις του από 12-02-1982 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 180/Δ/1982) περί χαρακτηρισμού τμήματος του Δήμου Κηφισιάς - (Αττικής) σαν παραδοσιακού κ.λ.π., όπως συμπληρώνεται με το παρόν διάταγμα και καθορίζεται ο μέγιστος αριθμός ορόφων σε 2, ο συντελεστής δομήσεως σε 1 και το ποσοστό κάλυψης 70%.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του από 28-09-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 1035/Δ/1987).

 

pd.20.10.83Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.