Προεδρικό διάταγμα 18/8/79b - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων των οικοδομών των ανεγειρομένων επί των οικοπέδων των κειμένων εντός των περιοχών των αναφερομένων εις το άρθρο 1 (παράγραφος 1) του παρόντος Διατάγματος, ορίζεται κατά τομείς Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, V, VΙ, VΙΙ, VΙΙΙ και ΙΧ ως εμφαίνεται εις το υπό του Γενικού Διευθυντού Οικισμού θεωρημένο δια της υπ' αριθμόν Γ/23916/1979 πράξεως αυτού σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα υπό κλίμακα: 1:10.000, του οποίου συνοπτικό αντίτυπον δημοσιεύεται μετά του παρόντος, ως κάτωθι:

 

Τομείς

Αριθμός ορόφων

I

9

II

8

III

7

IV

6

V

5

VI

4

VII

3

VIII

2

IX

17

 

pd.18.8.79b.3

 

2. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων των οικοδομών των ανεγειρομένων επί των οικοπέδων των κειμένων εντός των περιοχών των αναφερομένων εις το άρθρο 1 (παράγραφος 2) του παρόντος Διατάγματος, ορίζεται κατά τομείς Ι και ΙΙ, εις εμφαίνεται εις το υπό του Γενικού Διευθυντού Οικισμού θεωρημένο δια της υπ' αριθμόν Γ/23917/1979 πράξεως αυτού σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα υπό κλίμακα 1:20.000 του οποίου συνοπτικό αντίτυπον δημοσιεύεται μετά του παρόντος, ως κάτωθι:

 

Τομείς

Αριθμός ορόφων

I

2

II

3

 

pd.18.8.79b.1Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.