Προεδρικό διάταγμα 17/2/98 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οικοδομικές άδειες, που έχουν εκδοθεί ή έχει υποβληθεί ο πλήρης φάκελλος μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος, στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, εκτελούνται όπως εκδόθηκαν ή εκδίδονται με τις προϊσχύουσες διατάξεις. Οι άδειες αυτές δεν αναθεωρούνται για παράταση της ισχύος τους.

 

2. Προκειμένου για την ανέγερση κατοικίας στις περιοχές όπου αυτό επιτρέπεται, πλην των περιοχών Β2, σε γήπεδα μικρότερα των 4.000 m2 που ήταν κατά παρέκκλιση άρτια με τις προϊσχύουσες διατάξεις οι οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος μπορεί να αναθεωρηθούν άπαξ για παράταση μπορεί να αναθεωρηθούν άπαξ για παράταση της ισχύος τους η οποία δεν είναι δυνατόν να υπερβεί το χρονικό διάστημα των 4 ετών από της δημοσίευσης της παρόντος.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.