Προεδρικό διάταγμα 146/88 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Τεχνικό Συμβούλιο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τεχνικό Συμβούλιο για τα έργα της παραγράφου 1 περίπτωση (Ι) του άρθρου 2 του παρόντος είναι:

 

α) για τα έργα εθνικού επιπέδου το Κεντρικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Εγγειοβελτιωτικών Έργων του Υπουργείου Γεωργίας.

β) για τα έργα νομαρχιακού επιπέδου το Νομαρχιακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της οικείας Νομαρχίας.

 

2. Τεχνικό Συμβούλιο για δασοτεχνικά έργα είναι:

 

α) για έργα επιπέδου το Τεχνικό Συμβούλιο Δασών της Κεντρικής Υπηρεσίας.

β) για τα έργα διανομαρχιακού ή νομαρχιακού επιπέδου το Νομαρχιακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της οικείας Νομαρχίας.

 

3. Στις περιπτώσεις που συζητούνται στο Νομαρχιακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων θέματα αρμοδιότητας των Νομαρχιακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, ύστερα από παραπομπή του θέματος με βάση τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις, μετέχει σ' αυτό με ψήφο, ως έκτακτο μέλος, και ο Προϊστάμενος της Νομαρχιακής Μονάδας Εγγείων Βελτιώσεων (Διεύθυνσης ή Τμήματος) ή ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών της οικείας Νομαρχίας ανάλογα με το συζητούμενο θέμα. Εισηγητής του θέματος χωρίς ψήφο είναι ο Προϊστάμενος του καθ' ύλη αρμόδιου Τμήματος ή Γραφείου αντίστοιχα της Νομαρχιακής Υπηρεσιακής Μονάδας Εγγείων Βελτιώσεων ή της Διεύθυνσης Δασών της οικείας Νομαρχίας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.