Προεδρικό διάταγμα 143/10 - Άρθρο 7

Άρθρο 7


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Α. Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας

 

1. Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας με έδρα τον Πειραιά είναι αρμόδια για τον προγραμματισμό και σχεδιασμό των δράσεων, καθώς και το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ' αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.

 

2. α. Συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες, οι οποίες έχουν επίσης έδρα τον Πειραιά και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Αποκεντρωμένη Διοίκηση:

 

α) τη Διεύθυνση Εσωτερικών

 

β) τη Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων

 

β. Συγκροτείται επίσης από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

 

α) τη Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού Βορείου Αιγαίου, με έδρα τη Μυτιλήνη και τοπική αρμοδιότητα στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

 

β) τη Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού Νοτίου Αιγαίου, με έδρα την Ερμούπολη και τοπική αρμοδιότητα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

 

γ) τη Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινωνικών Υποθέσεων Βορείου Αιγαίου, με έδρα τη Μυτιλήνη και τοπική αρμοδιότητα στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

 

η) τη Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινωνικών Υποθέσεων Νοτίου Αιγαίου, με έδρα τη Ρόδο και τοπική αρμοδιότητα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

 

Β. Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής

 

1. Η Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής με έδρα τον Πειραιά είναι αρμόδια για τον προγραμματισμό και σχεδιασμό των δράσεων, καθώς και το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ' αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.

 

2. α. Συγκροτείται από τη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου, η οποία έχει έδρα τον Πειραιά και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

 

β. Συγκροτείται επίσης από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

 

α)α) τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Νοτίου Αιγαίου, με έδρα την Ερμούπολη και τοπική αρμοδιότητα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

 

β)β) τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Βορείου Αιγαίου, με έδρα τη Μυτιλήνη και τοπική αρμοδιότητα στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

 

γ)γ) τη Διεύθυνση Υδάτων Νοτίου Αιγαίου, με έδρα την Ερμούπολη και τοπική αρμοδιότητα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

 

δ)δ) τη Διεύθυνση Υδάτων Βορείου Αιγαίου, με έδρα τη Μυτιλήνη και τοπική αρμοδιότητα στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

 

Γ. Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων

 

1. Η Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων με έδρα τον Πειραιά είναι αρμόδια για τον προγραμματισμό και σχεδιασμό των δράσεων, καθώς και το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ' αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.

 

2. α. Συγκροτείται από τη Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, η οποία έχει έδρα τον Πειραιά και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

 

β. Συγκροτείται επίσης από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

 

α)α) τις αντίστοιχες Διευθύνσεις Δασών των νομών, με τοπική αρμοδιότητα ανά νομό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης,

 

β)β) τη Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Βορείου Αιγαίου, με έδρα τη Μυτιλήνη και τοπική αρμοδιότητα στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου,

 

γ)γ) τη Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Νοτίου Αιγαίου, με έδρα τη Ρόδο και τοπική αρμοδιότητα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.