Προεδρικό διάταγμα 143/10 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Θέσεις μόνιμου προσωπικού κατά κατηγορία και κλάδο (οργανικές θέσεις)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι οργανικές θέσεις του μόνιμου προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου κατανέμονται στις Διευθύνσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ως ακολούθως:

 

Στη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας 2 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών, 2 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών, 2 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολογικών Εφαρμογών, 2 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων.

 

Στη Διεύθυνση Εσωτερικών 10 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού, 6 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής, 2 Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού, 4 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής, 4 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων, 1 θέση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Προσωπικού Η/Υ, 2 θέσεις Οδηγών.

 

Στη Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων 7 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού, 2 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού, 2 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων.

 

Στη Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού Βορείου Αιγαίου 22 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού, 6 Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής, 10 θέση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού, 4 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής, 14 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων, 4 θέση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Προσωπικού Η/Υ, 2 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Οδηγών, 6 θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Βοηθητικό Προσωπικό.

 

Στη Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού Νοτίου Αιγαίου 12 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού, 5 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής, 9 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού, 2 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής, 8 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων, 3 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Προσωπικού Η/Υ, 6 θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Βοηθητικό Προσωπικό.

 

Στη Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης Μετανάστευσης και Κοινωνικών Υποθέσεων Βορείου Αιγαίου δεκατέσσερις (14) θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού, 5 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κοινωνιολόγων, 1 θέση Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Φαρμακευτικής, 6 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού, 1 θέση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Κοινωνικής Εργασίας, 8 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων.

 

Στη Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης Μετανάστευσης και Κοινωνικών Υποθέσεων Νοτίου Αιγαίου, 9 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού, 1 θέση Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών Δημόσιας Υγείας Εθνικού Συστήματος Υγείας, 3 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κοινωνιολόγων, 3 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού, 7 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων.

 

Στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Βορείου Αιγαίου 8 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών, 2 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιβάλλοντος, 2 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών, 2 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολογικών Εφαρμογών, 1 θέση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων, 1 θέση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών.

 

Στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Νοτίου Αιγαίου 4 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών, 2 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών, 2 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολογικών Εφαρμογών, 1 θέση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων, 1 θέση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών.

 

Στη Διεύθυνση Υδάτων Βορείου Αιγαίου 1 θέση Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού, 3 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών, 2 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών, 3 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολογικών Εφαρμογών, 2 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών, 1 θέση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων.

 

Στη Διεύθυνση Υδάτων Νοτίου Αιγαίου 1 θέση Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού, 2 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών, 3 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών, 2 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολογικών Εφαρμογών, 1 θέση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών, 1 θέση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων.

 

Στη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου 5 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών, 3 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών, 2 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολογικών Εφαρμογών.

 

Στη Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών 6 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών, 2 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Γεωπονίας Δασοπονίας.

 

Σε κάθε μία εκ των πέντε Διευθύνσεων Δασών 6 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών, 1 θέση Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού, 25 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Γεωπονίας Δασοπονίας, 6 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών, 1 θέση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων, 1 θέση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών.

 

Στη Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Βορείου Αιγαίου 6 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών, 3 θέσεις Τεχνολόγων Γεωπονίας Δασοπονίας, 3 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών, 1 θέση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών.

 

Στη Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Νοτίου Αιγαίου 3 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών, 3 θέσεις Τεχνολόγων Γεωπονίας Δασοπονίας, 1 θέση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.