Προεδρικό διάταγμα 115/12 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Αντιστοίχιση υφισταμένων αδειών συγκολλητών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι υφιστάμενες άδειες, που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το από [ΒΔ] 16-03-1950 βασιλικό διάταγμα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίστανται, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2, με τις άδειες του παρόντος, εντός δύο ετών από τη δημοσίευσή του. Για την αντικατάσταση απαιτείται υποβολή αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας και καταβολή του παραβόλου που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφοι 13 και 15 του νόμου 3982/2011. Για τις άδειες που εκδίδονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, ως επόμενη ημερομηνία θεώρησης ορίζεται η 31-12-2020.

 

2. Η άδεια οξυγονοκολλητή ή ηλεκτροσυγκολλητή Α' τάξης, κατά το από [ΒΔ] 16-03-1950 βασιλικό διάταγμα, αντικαθίσταται με την άδεια του αρχιτεχνίτη οξυγονοκολλητή ή ηλεκτροσυγκολλητή Α' τάξης, αντιστοίχως.

 

3. Η άδεια οξυγονοκολλητή ή ηλεκτροσυγκολλητή Β' τάξης, κατά το από [ΒΔ] 16-03-1950 βασιλικό διάταγμα, αντικαθίσταται με την άδεια του αρχιτεχνίτη οξυγονοκολλητή ή ηλεκτροσυγκολλητή Β' τάξης, αντιστοίχως. Η προϋπηρεσία που διαθέτει ο οξυγονοκολλητής ή ηλεκτροσυγκολλητής Β' τάξης, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, προσμετράται για την απόκτηση της άδειας του αρχιτεχνίτη οξυγονοκολλητή ή ηλεκτροσυγκολλητή Α' τάξης, αντιστοίχως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο Δ6 του άρθρου 32 του νόμου [Ν] 4608/2019 (ΦΕΚ 66/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.