Νομοθετικό διάταγμα 761/70 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απαιτήσεις του Δημοσίου απορρέουσες εκ της εφαρμογής του άρθρου 75 παράγραφος 1 του νομοθετικού διατάγματος της 17-07-1923 περί σχεδίων πόλεων κωμών κ.λ.π. εν περιπτώσει βεβαιώσεώς των εις το Δημόσιον Ταμείον παραγράφονται μετά παρέλευσιν πενταετίας, αρχομένης από του τέλους του έτους εντός του οποίου βεβαιώθηκαν ως Δημόσιον έσοδον βάσει της οικείας βεβαιωτικής του χρέους τούτου πράξεως της αρμοδίας διοικητικής αρχής, ανεξαρτήτως του χρόνου εκδόσεως και αποστολής της εις το Δημόσιον Ταμείον.

 

Η παρούσα εφαρμόζεται και επί των, κατά την έναρξη της ισχύος της βεβαιωμένων ήδη εις το Δημόσιον Ταμείον ή και απλώς γεγενημένων απαιτήσεων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.