Νομοθετικό διάταγμα 205/74 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

 

2. Κατ' εξαίρεση από της προηγουμένης παραγράφου η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 9, 12, 13, 17, 18, 26, 27, 39, 45, 47, 59 και 60 του άρθρου 1 του παρόντος άρχεται μετά τρίμηνον από της δημοσιεύσεως αυτού, εφαρμόζονται δε αυτές επί πασών των μετά το τρίμηνον τούτο εκδιδομένων οικοδομικών αδειών εν γένει.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.